0318-830376 info@docco.nl

1 Heb je geïnventariseerd welke audit-klanten Middelgroot onder de verplichtstelling vallen vanaf 1 januari aanstaande?

2 Heb je met je klanten gesproken over de wijze waarop ze de SBR jaarrekening gaan aanleveren of dat jullie deze voor hen maken?

3 Heb je bedacht en ingeregeld hoe je aangeleverde SBR rapportages gaat valideren?

4 Heb je bedacht hoe het gecontroleerde inrichtingsstuk aansluit bij het SBR publicatiestuk?

5 Heb je geïnventariseerd welke klanten niet kunnen volstaan met een standaard SBR jaarrekening en gebruik willen maken van Preparer Extensions?

6 Heb je inzichtelijk hoe de extra kosten als gevolg van SBR zich doorvertalen naar verhogen van de auditfee en dit met klanten besproken?

7 Heb je een oplossing voorhanden voor het maken van SBR Verklaring?

8 Heb je een oplossing voorhanden voor het kunnen maken en taggen van Preparer Extensions?

9 Heb je in beeld hoe de standaard rendering conform Consistente Presentatie eruit ziet en wat de afwijkingen zijn met huidige jaarrekeningen?

10 Heb je een oplossing voorhanden voor inpassen van Linking & Signing (de detached signature) binnen het auditproces?

11 Beschik je over digitale beroepscertificaten voor alle tekenend accountants/partners?

12 Heb je een oplossings zoals een portal voorhanden om de stukken aan te bieden aan je klanten?

13 Heb je een oplossing voorhanden om deponering voor klanten te faciliteren?

14 Heb je al een proefaanlevering of proefproces gedaan voor middelgrote jaarrekeningen met verklaring en detached signature?