0318-830376 info@docco.nl

 

Een discussie tijdens BusySeasonTalks, een LinkedIn post van Arnout van Kempen en het artikel van Fou-Khan Tsang allemaal over innovatie binnen de accountancy. We roepen het al jaren…. Accountantskantoren moeten innoveren om relevant te blijven. Toch zie ik dat innoveren en het adopteren van nieuwe technieken vaak heel moeizaam gaat binnen kantoren. 
 
We praten over technieken zoals ‘Low Code’, ‘RPA’, ‘Data-reporting’, ‘Data-Analyse’, ‘Continuous Monitoring’ en ‘Predictive analytics’. Maar binnen de kantoren blijft dit vaak een feestje van de IT’er en worden deze technieken vooral toegepast op processen in de backoffice.  
 
Hoe komt dat nou? 
Mijns inziens komt dat omdat accountants en fiscalisten niet nieuwsgierig genoeg zijn naar de nieuwe technieken. De jonge generatie krijgt niet de ruimte om zich te verdiepen in deze ontwikkelingen, maar zijn vooral bezig het met bijhouden van vaktechniek en vullen van dossiers. Is men bang voor het verlies van het vertrouwde werk en de daling van het productiviteitspercentage? 
 
Komt het verder omdat er nog te weinig inspirerende voorbeelden zijn in de productieprocessen? Ik vergelijk de samenstel en auditpraktijken vaak met een fabriek. De klant levert de onderdelen, de assistent assembleert het product, de accountant keurt het product en het secretariaat pakt het in en zorgt voor de verzending. En in een fabriek kijkt men al jaren met een lean bril naar processen, maar doen we dat in de accountancy ook wel voldoende? Doen we niet te veel en willen niet te veel dingen zelf doen i.p.v. het laten doen door een robot? 
 
Zo’n typisch voorbeeld wat ik vaak tegen kom is het maken van specificaties ten behoeve van de dossiervorming. Iedere assistent maakt zijn eigen Excel modelletje voor een afloopcontrole. Zou je dat niet kunnen robotiseren of kunnen oplossen met het toepassen van algoritmes? Of kun je procesmining toepassen op bijvoorbeeld het samenstel proces en deze vervolgens Lean en Mean inrichten? En wat kunnen we leren van andere branches en klanten?Alleen al de aanpak en intrinsieke motivatie om continu te blijven verbeteren en innoveren. Methodes zoals scrum en agile zijn geïntegreerd bij startups maar binnen de accountancy vergadert men liever uren voordat men ergens aan begint. 
 
Als laatste denk ik dat het vooral komt omdat de urgentie er niet is, omdat het gewoon te goed gaat met accountants. De omzetten met werk op de oude vertrouwde manier blijft groeien en de marges zijn groot.  Ik denk dat het nu toch echt eens tijd is om onze woorden om te zetten in daden en nu echt innovatie in zowel de backoffice als in de productieprocessen bovenaan op de agenda te zetten. Laten we elkaar helpen door inspirerende voorbeelden te delen en tijd te investeren in het trainen van onze IT-skills. 

Mitchel Klaassen

Mitchel Klaassen

Adviseur