0318-830376 info@docco.nl

DOCCO IT & Verandermanagement

Reindert Doorn – DOCCO

Het kan je bijna niet ontgaan zijn: de enorme aandacht (en bijbehorende investeringen) die recentelijk uitgaat naar de Fintech-industrie. De opkomst van cryptovaluta zoals onder andere toegelicht in de Accountancy Hype Cycle drijven speculaties over wat komen gaat in de financiële wereld naar een grote hoogte. Waar Fintech zich met name afspeelt rond financieel verkeer, denk aan transacties en kredietverlening, blijft het angstvalling stil in de accountancysector die assurance en interpretatie van financieel verkeer als corebusiness heeft. Hoog tijd voor verandering!

Dat ICT in toenemende mate een rol speelt in de accountancypraktijk is geen rocket-science meer, maar aan de orde van de dag. In mijn dagelijkse werk ben ik nog geen accountantskantoor tegen gekomen die niet in meer of mindere mate aan de weg timmert op ICT-gebied. Van een revolutie is echter nog geen sprake. Kantoren worstelen met legacy en lang lopende contracten wat niet ten goede komt aan hun wendbaarheid. Ook organisatorische aspecten zorgen voor een inadequate reactie op marktveranderingen. Als je kantoor echter nog niet aan de slag is met een transitie rond ICT & organisatie mag je je toch wel zorgen maken. Als de beloftes waar worden en de Fintech-ontwikkelingen zijn doorslag vinden in de accountancypraktijk kun je maar beter goed voorbereid zijn.

Tips om je voor te bereiden

Hoe kun je je kantoor voorbereiden om een mogelijke versnelling van ICT-ontwikkelingen? Eigenlijk is er een kort maar krachtig antwoord: toewerken naar flexibiliteit. Dit raakt enerzijds organisatorische aspecten zoals mobiliteit en duurzame inzetbaarheid. Hierbij speelt de veranderbereidheid bij personeel een belangrijke rol. Anderzijds raakt het ICT-aspecten zoals de mate van legacy applicaties, de contractduur van overeenkomsten en de status van het ‘ijzer’. Dit laatste aspect houdt veel kantoren bezig. In hoeverre moeten we opnieuw investeren en/of ICT-infra in eigen beheer houden? Uitzonderingen daargelaten; in de regel is het handiger dit uit te besteden voor de gewenste flexibiliteit.

Een flexibele organisatie en bijpassend applicatielandschap is misschien op zichzelf geen succesfactor, maar daarentegen wel een randvoorwaarde om snel(ler) te kunnen inspringen op aankomende veranderingen. Het vergroot immers de verandercapaciteit.

Wachten op leveranciers?

Waar een aantal jaar geleden nog een geluid klonk dat kantoren in hun ontwikkeling onvoldoende geprikkeld werden door de vooruitgang bij softwareleveranciers, gaat deze relatie vandaag de dag niet meer op. De hoeveelheid nieuwe aanbieders en oplossingen groeit in rap tempo. Voeg daar een open koppelstandaard aan toe en merk op dat er een nieuwe dynamiek aan aanbod ontstaat in de accountancymarkt. Juist nieuwe aanbieders beschikken over de belangrijke voorwaarden voor flexibiliteit: kortlopende contracten en minimale instapkosten. Gecompleteerd met een frisse gebruikersinterface en toegankelijkheid via apps zien wij als adviesbureau in de accountancymarkt een toenemende belangstelling voor deze ‘nieuwe’ hulpmiddelen.

Met initiatieven als de Accountancy Expo en Getwalk is een begin gemaakt met een setting waarin ontwikkelingen en ‘lab’-versies in een inspirerende ambiance worden gepresenteerd aan accountantskantoren. Het wachten is namelijk in mindere mate op softwareleveranciers, maar voornamelijk op kantoren die de nieuwe ICT-toepassingen omarmen in hun werkpraktijk. Als je als kantoor voorop loopt en qua wensen verder wilt gaan dan het huidige aanbod, zul je geen bot meer vangen zoals een paar jaar geleden. Leveranciers staan te springen om goede casussen en kantoren die het toonbeeld worden van de inzet van (hun)vernuftige hulpmiddelen in het werkproces.

Meer startups op Accountancy Expo

Wat mij betreft kan het niet snel genoeg gaan aan de kant van kantoren en aan de kant van de aanbieders. Met hopelijk net zoveel reuring als rond Fintech. Het zal ongetwijfeld een splijtzwam worden waarin duidelijk wordt wie écht klaar is voor de toekomst en wie te lang op zijn lauweren heeft gerust. Om een beginnetje te maken nodig ik je uit voor de Accountancy Expo op 7 juni waarin meer dan zestig aanbieders hun vernieuwingen presenteren. Markant feit is dat er dit jaar meer nieuwe deelnemers (toetreders) en startups zijn dan tevoren. Het zal je hoe dan ook prikkelen om nú aan de slag te gaan en te toekomst vorm te geven. Aan de ICT-mogelijkheden zal het niet liggen!

Share This