0318-830376 info@docco.nl

Ik neem je eerst even mee terug in de tijd. Ik denk nog met veel weemoed terug aan de tijd, dat ik in de samenstelpraktijk werkte. Er is inmiddels ontzettend veel veranderd. Wat hebben we toch veel stappen gezet. Het is gaaf om te zien, hoeveel we gebruik maken van de nieuwste technologieën.

Boekhouden was nog een ambacht 

Aan het begin van het jaar was ik vooral nog bezig om het jaarwerk van vorig jaar af te ronden. De minst leuke klanten kwamen immers altijd als laatste. Veelal was de administratie niet compleet, ontbrak er een bankafschrift of nog erger: alles moest opnieuw worden geboekt, omdat de klant niet kon boekhouden. Het was echter beter hem dit niet te vertellen, omdat hij zo trots was dat hij zelf kon boekhouden. Het inlezen van MT940 files was al heel wat, maar de grote ordners mochten natuurlijk niet ontbreken. Klanten bleven maar komen, want het samenstellen van de jaarrekening is echt heel ingewikkeld. De meeste ondernemers hadden hier geen kaas van gegeten en besteedden dat zoveel mogelijk uit. Sommige klanten waren zelf in staat een goede kolommenbalans aan te leveren, maar dat was eerder een uitzondering dan een regel. Stiekem was het boeken in Exact DOS het gemakkelijkste, dus alles werd in het werk gesteld om deze supertool draaiende te houden. Journaalposten maak je in mijn beleving in het boekhoudpakket en niet in rapportagesoftware. Een mening waar niet iedereen het mee eens is. Een jaarrekening samenstellen vond ik machtig mooi om te doen. Zorgen dat alles bij elkaar aansluit. Een vastomlijnd werkprogramma doorlopen en het dossier tiptop op orde. Het liefst zo dik mogelijk.  

Trots op het jaarrapport 

Je kunt het jaarrapport zo uitgebreid maken als je zelf wilde. Een fiscale positie, de samenstellingsverklaring, balans, W&V inclusief toelichting én specificaties tot achter de komma. Een berekening van de btw-suppletie en activastaat mochten natuurlijk niet ontbreken. Het was altijd een heel geklier om het rapport mooi te krijgen. Dan printte je het rapport en dan kwamen de pagina’s niet goed uit of maakte je zelf nieuwe rapportcodes om nog meer toe te kunnen lichten. Soms was je uren bezig dit goed te krijgen of een activastaat vanuit Excel toe te voegen. Deze pagina moest natuurlijk wel landscape worden afgedrukt. En trots dat ik was, wanneer het rapport superstrak uit de printer rolde. De teleurstelling was echter groot, toen tijdens de bespreking bleek, dat de klant helemaal niet geïnteresseerd was in alle toeters en bellen en alleen wilde weten of hij nog geld terugkreeg van de Belastingdienst. Veel noeste arbeid voor niks, maar ja er was niemand die zich afvroeg of we nog wel met de juiste dingen bezig waren…. 

Hoe anders is dat nu 

Boekhouden wat is dat? Elke dag is de administratie bij. Dankzij een PSD2 integratie heb ik real-time inzicht in de financiële situatie. Het dashboard wordt gevoed met gestandaardiseerde bestanden. RGS en SBR spelen hierin een belangrijke rol. Een rapport hoef ik niet meer te maken, want het dashboard zegt voldoende en zorgt ervoor, dat er geen verrassingen zijn. Het systeem genereert zelf wel een jaarrekening op het moment, dat dit kan of dat jij dit wilt. Een korte review als de bedragen niet binnen de bandbreedte vallen en klaar is kees. Zelfs de activastaat, journaalposten en de verplichtingen wil ik gestandaardiseerd (in RGS) gaan vastleggen. Al deze subsets sla ik op in mijn datawarehouse, zodat je hele mooie analyses kunt draaien. Voorspellen wordt hiermee ook een stuk gemakkelijker.  

Ik voorspel dat: 

  • We elk jaar op 1 januari een jaarrekening kunnen uitbrengen (als dit moet).
  • De jaarrekening geen toegevoegde waarde meer gaat hebben en we deze ‘gratis’ weggeven.
  • We ons nog meer gaan focussen op real-time dashboards.
  • De toepassing en het gebruik van RGS en SBR wordt uitgebreid.
  • Assistent-accountants zich gaan focussen op de omgang en presentatie van data.
  • Accountants meer en meer assurance gaan geven over data i.p.v. rapportages. 
  • Het huidige softwarelandschap bij de kantoren niet meer voldoet om doelstellingen te behalen en toekomstbestendig te zijn.

Mis ik nog iets? 

 

Mark Bisshop

Mark Bisshop

Adviseur