0318-830376 info@docco.nl

Algemene voorwaarden

Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn de zijn de Nederland ICT Voorwaarden 2014 van toepassing.

DOWNLOAD DE ALGEMENE VOORWAARDEN

Privacy statement

DOCCO neemt uw privacy zeer serieus. Dit privacybeleid geeft aan hoe wij omgaan met uw gegevens. Het is van toepassing op www.docco.nl en aanverwante sites zoals www.accountancybootcamp.nl, www.accountancybootcamp.bewww.meldpuntsbr.nlwww.printless.nl.

Doeleinden

Alle gegevens die verzameld worden op welke wijze dan ook (telefonisch, via email, via website, etc), worden vrijwillig verkregen. De verzamelde (klant)gegevens worden opgeslagen in een eigen relatiebeheersysteem. De gegevens zullen op geen enkele manier beschikbaar worden gesteld aan derden. Ze zullen niet worden uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een andere manier openbaar worden gemaakt. Uitzonderingen hierop zijn:

  • Analyses voor statistische doeleinden, waarover gepubliceerd kan worden.
  • Accountancybootcamp.be, waarbij de inschrijvingen worden gedeeld met de organisator in Vlaanderen.

DOCCO maakt tevens gebruik van nieuwsbrieven en gebruikt uw contactgegevens indien u hiervoor toestemming heeft gegeven of als u klant bent. U kunt u altijd weer afmelden voor de nieuwsbrief.

Bepaling inzake cookies

Wij maken op deze website wel gebruik van cookies voor statistiekdoeleinden om de website voortdurend te verbeteren. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven.

Gegevens wijzigen

U hebt te allen tijde het recht op inzicht in uw gegevens. Op verzoek zal DOCCO u uit zijn bestand halen. Dit kunt u doen door contact met ons op te nemen.

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen over dit privacybeleid? Neem dan contact met ons op via info@docco.nl of via de contactgegevens zoals vermeld op de website.

Wijzigen van dit privacy beleid

DOCCO houdt zich het recht voor dit privacybeleid aan te passen. De wijzigingen zullen op deze pagina doorgevoerd worden.

Disclaimer

DOCCO (Kamer van Koophandel: 64390918, 64388034 en 64387623), hierna te noemen DOCCO, verleent u hierbij toegang tot www.docco.nl, www.accountancybootcamp.nl, www.accountancybootcamp.be, www.meldpuntsbr.nl, en www.printless.nl (hierna te noemen “de Websites”) en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

DOCCO behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. De informatie op de Websites is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van DOCCO.

Beperkte aansprakelijkheid

DOCCO spant zich in om de inhoud van de Websites zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op de Websites aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van DOCCO. In het bijzonder zijn alle prijzen op de Websites onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. Voor op de Websites opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan DOCCO nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij DOCCO en haar licentiegevers. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van DOCCO, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. De wijzigingen zullen op deze pagina doorgevoerd worden.

Share This