0318-830376 info@docco.nl

Vorig jaar maart schreef ik een blog over de XBRL-verplichtstelling die er aan zit te komen voor grote rechtspersonen. Er is sindsdien veel gebeurd, maar voordat ‘Groot’ echt via SBR gaat deponeren zijn we wel een aantal jaren verder. Dit betekent niet alleen uitstel maar ook veel veranderingen die leiden tot veel impact voor ondernemingen en accountants. Communicatie hierover is nog beperkt maar de belangrijkste zaken vind je hier alvast.

Status op dit moment

Middelgrote rechtspersonen deponeren al een aantal jaren via SBR. De verwachting was dat grote rechtspersonen en daaraan verbonden middelgrote rechtspersonen vanaf boekjaar 2020 op basis van Europese afspraken net als beursgenoteerde ondernemingen ook via Inline XBRL zouden moeten deponeren. Inmiddels is duidelijk, dat deze datum niet wordt gehaald en dat deze groep naar verwachting pas vanaf boekjaar 2022 via SBR of Inline XBRL moet deponeren. Op Europees niveau zullen beursgenoteerde ondernemingen vanaf volgend jaar op basis van Inline XBRL moeten gaan rapporten naar de AFM. Het is goed om te weten, dat dit inhoudelijk afwijkt van onze Nederlandse SBR aanpak. Dit is ook één van de redenen waarom de verplichtstelling voor grote rechtspersonen en middelgrote niet-zelfstandige rechtspersonen om via SBR te deponeren in Nederland is uitgesteld. De komende tijd zal nader worden onderzocht hoe deze verplichtstelling eruit moet gaan zien

Uitdagingen

Afgelopen jaar is er in verschillende gremia binnen het SBR Programma inhoudelijk veel gesproken over hoe de verplichtstelling er voor de overgebleven groep uit zou moeten zien. In Nederland wordt er op dit moment alleen gedeponeerd op basis van de Nederlandse Taxonomie en Dutch GAAP. De huidige rapportagestandaard met de Nederlandse Taxonomie dwingt de rapporteur te standaardiseren.

De belangrijkste uitdagingen zijn:

  • De vorm – Inline XBRL vs plain XBRL. Goed om te weten is, dat dit inhoudelijk afwijkt van onze Nederlandse SBR aanpak (in Nederland taggen we alles – met Inline XBRL werk je met een html pagina waarbij bepaalde data additioneel kan worden voorzien van een XBRL-tag om deze informatie leesbaar te maken voor computers)
  • In Nederland wordt over het algemeen gedeponeerd op basis van de Nederlandse taxonomie. Grote ondernemingen laten zich niet vatten in een standaard en hebben behoefte aan glossy met allerlei visuele zaken. Inline XBRL zou hier mogelijk een antwoord voor zijn.

Als je met Inline XBRL zou werken, dan is het de vraag wat er getagd zou moeten worden. Alleen de financiële overzichten of ook de toelichtingen en grondslagen. Het lijkt er nu op, dat we in Nederland Inline XBRL wel zullen omarmen maar de mate van tagging en detaillering wordt nader onderzocht om hier een optimum in te vinden binnen de Nederlandse context. Dit jaar zou op basis van onderzoek meer bekend moeten worden over hoe de verplichtingstelling er voor ‘Groot’ vanaf boekjaar 2022 inhoudelijk uit gaat zien, tegelijkertijd met fase 2 voor ESEF (Beursgenoteerde ondernemingen rapporteren van boekjaar 2020 via ESEF (Inline XBRL) aan de AFM en KVK.).

Duidelijk is wel, dat er nog veel moet gebeuren alvorens bekend is hoe de verplichtstelling er straks uit gaat zien. Hier wordt op dit moment hard aan gewerkt. In de tussentijd is het goed om alvast stil te staan bij wat het betekent voor het proces van de accountant als de intrede van Inline XBRL niet lang op zich laat wachten. Om straks verklaringen af te kunnen blijven geven, vraagt het wel om werkzaamheden waar we nog geen ervaring mee hebben.

Zodra er meer bekend is zal ik jullie uiteraard updaten.

Meer info:

KvK – https://www.kvk.nl/inschrijven-en-wijzigen/deponeren/jaarrekening-deponeren/hoe-deponeert-u-uw-jaarrekening/

AFM – https://www.afm.nl/nl-nl/nieuws/2019/apr/esef

XBRL NL – https://nl.xbrl.org/events/esef-bijeenkomst/

Mark Bisschop

Mark Bisschop

Adviseur