0318-830376 info@docco.nl

Stappenplan kantoortransitie

Verandering als basishouding! Dat ontwikkelingen zich razendsnel opvolgen hoeven wij je niet te vertellen. Maar hoe je hier mee om kunt gaan en hoe je de transitie van je kantoor succesvol kunt vormgeven, daar kunnen wij je bij helpen. Welke veranderingen raken je als kantoor, welke wil je echt toepassen en helpen je als kantoor echt verder? En hoe borg je deze veranderingen binnen je organisatie? En wat is er nodig om dit proces goed te doorlopen, zonder jezelf of collega’s te verliezen en in een langlopend slepend traject terecht te komen?

Over hoe je dit aanpakt en hoe je je medewerkers naar een positieve grondhouding over veranderingen krijgt gaan de vijf stappen van kantoortransitie. De vijf ingrediënten die je helpen om toekomst- en veranderbestendig te kunnen bouwen aan je kantoor. Van motivatie tot verankering, van strategie tot de techniek, maar met de verandermotivatie van de mens centraal.

IT & Verandermanagement

Door de jarenlange praktische ervaring binnen IT en daar Verandermanagement aan toe te voegen is nu een handzaam programma ontstaan die kantoren (groot en klein) praktisch ondersteund in verandering. Wij blijven dus, samen met jou, met onze voeten in de klei!

Programma kantoortransitie in vijf stappen

Deze stappen en activiteiten maken deel uit van het programma! Wil je van start met het programma binnen jouw kantoor? Neem contact op met Henk!

Motivatie:

 • Intrinsiek “Waarom doe je dit? En welke keus zou je maken als je nu opnieuw begint?“
 • Urgentie “Waarom nu? Welke aanleiding zie je dat verandering moet?”
 • Leiderschap “Welk type leider ben je en welke rol speelt dat in de transitie?”
 • Kopgroep van ambassadeurs

Missie, Visie en Strategie:

 • Missie: bestaansrecht (relevantie) en identiteit
 • Visie – de “stip” op de horizon
 • Strategie – binnen alle besturende processen
 • SMART doelen

Techniek/ICT:

 • IT strategie-bepaling “Welke ICT-middelen zijn er nodig om de kantoorstrategie te ondersteunen”
 • Quick-scan “Inventarisatie waar staan we en welke quick-wins zijn er mogelijk?”
 • ICT roadmap “Welke changes gaan we doorvoeren op basis van de roadmap?”

De Mens:

 • Hoe krijg je ze mee? “Personeel inzicht laten krijgen in verandering”
 • Voor de kopgroep: sessie over leiderschap en hoe stuur je het proces.
 • Welke mensen en competenties zijn er nodig in de roadmap? En hoe richten we het HR-beleid daar op in?

Verankering:

 • Weerstand “Hoe gaan we om met weerstand?”
 • Communiceren van (tussentijds) resultaten/evaluatie “Hoe gaan we deze communiceren”
 • Meten / vinger aan de pols “Wat zijn de resultaten?”
 • Vieren van successen
 • Mensen ruimte en tijd geven “Verandering is een proces!”
 • Technologische ontwikkelingen blijven volgen:
 • “Continue veranderen” aanleren

Download de infographic

Handige infographic over de aanpak van een integrale verandering op je kantoor!

Binnenkort beschikbaar.

Henk

Henk

Begeleider kantoortransities bij DOCCO

Neem contact op met Henk als je hier meer over wilt weten of gewoon een vraag hebt!

henk@docco.nl