0318-830376 info@docco.nl

shutterstock_129718481Verplichtstellen lijkt wel het toverwoord voor de branche momenteel. Het draagt er in elk geval aan bij dat ontwikkelingen op gang komen. Dat verplichtstelling nu tot resultaat begint te leiden is opmerkelijk als je beseft dat bij het aansturen van mensen niet dwang maar inspiratie doorgaans leidt tot de meest effectieve invloedstactiek bij verandering1. Het aanjagen van accountantskantoren is andere kost. We beschouwen veranderingen in de branche met name als meerwerk, maar u kunt zich door nieuwe ontwikkelingen als SBR en SEPA ook laten inspireren om bijbehorende IT- en advieskansen op te pakken.

Als financieel adviseur van de ondernemer heeft u op dit vlak het nodige te bieden: het begeleiden van de klant bij zijn SEPA-implementatie of bijvoorbeeld ondersteuning bij het gebruik van het SBR-bankenportaal als de klant u hierover bevraagt. Of u hier nu wel of geen fiducie in heeft, het biedt in elk geval aanknopingspunten op korte termijn! Al met al is het raadzaam tenminste uw visie op de impact van SBR voor uw praktijk op te nemen in uw eigen meerjaren ICT strategieplan.

Ongetwijfeld bent u al goed op de hoogte: Single Euro Payment Area (SEPA) heeft de nodige impact, komt snel van de grond en biedt u als financieel adviseur van de ondernemer advieskansen. Standard Business Reporting (SBR) heeft voor een accountantskantoor meer impact, komt traag van de grond en de revenuen liggen minder aan de oppervlakte.

Het jaar 2013 is in elk geval het jaar dat beide thema’s expliciet op de agenda staan en om actie vragen. Om u snel en overzichtelijk te voorzien van de relevante bronnen, treft u hieronder een overzicht aan. Uiteraard kunnen we u bij beide processen van dienst zijn met advies en implementatie.

1) Boonstra, 1997

SEPA:SBR:
Share This