0318-830376 info@docco.nl

Wie denkt dat het gebruik van rapportagesoftware heeft geleid tot standaardisatie van jaarrekeningen, die heeft het mis! Veel kantoren werken nog met eigen modellen en templates en maken gebruik van maatwerk in de software. Dit leidt tot mooie rapportages voor klanten maar leidt tot problemen wanneer er gerapporteerd moet worden op basis van SBR. Dit betekent dus werk aan de winkel de komende weken!

Maatwerk

Je kent ze wel die klanten die denken dat ze uniek zijn. Een standaard balans met toelichting is niet voldoende en er zijn uitbreidingen nodig. Niet elke onderneming heeft schilderijen op de balans staan maar je gaat toch mee in wat de klant wil. Je hebt niet één zo’n klant dus het aantal uitzonderingen neemt toe. Voor je het weet heeft zo’n beetje elke klant zijn eigen rapportage en standaardisatie is wel het laatste waar aan gedacht wordt. In het rapportagepakket zijn alle beschikbare codes in gebruik en er moeten zelfs codes worden toegevoegd. Onderhand is het aantal templates niet meer te tellen en het onderhoud van deze templates lijkt steeds meer op een dagtaak. Met het gebruik van SBR is dit allemaal verleden tijd. Door SBR is er één standaard taxonomie en zijn maatwerkrapportages onhoudbaar.

Standaard rapportages door SBR

De ‘S’ van SBR betekent ‘Standaardisatie’. Of je eraan wilt geloven of niet, je ontkomt er niet aan om de jaarrekeningen te standaardiseren. Rapportagesoftware gaat uit van de taxonomie wat betekent dat hetgeen niet in de taxonomie aanwezig is, ook niet in de jaarrekening als zodanig kan worden opgenomen. Allerlei (tussen)kopjes in bijvoorbeeld grondslagen en toelichtingen zijn in de taxonomie niet altijd aanwezig wat betekent dat deze ook niet in de jaarrekening als zodanig terug kunnen komen op de manier zoals je dat gewend bent. Elk model moet gekoppeld worden aan de taxonomie. Dit kost veel tijd waarbij de kans groot is dat sommige samen uit de template ontbreken in de taxonomie. Je kunt dan twee dingen doen:

 

  1. Alle maatwerkrapportages migreren naar één standaard en deze vervolgens koppelen aan de taxonomie.
  2. Alle maatwerkrapportages één voor één koppelen aan de taxonomie. Dit is arbeidsintensief dus duur en levert nooit de rapportage op die je voorheen gewend bent.

Ik weet zeker dat in de meeste scenario’s wordt gekozen voor scenario 1. Als gevolg van SBR worden jaarrekeningen standaard. Wees eerlijk, een jaarrekening heeft zijn laatste stukje toegevoegde waarde toch al verloren voor de invoering van SBR? Ben je benieuwd hoe die standaard jaarrekeningen er straks uitziet met SBR? Kijk dan hier.

Toch nog maatwerkrapportages

Wie eigenwijs is en denkt de klant optimaal te kunnen blijven bedienen met maatwerkrapportages zadelt zichzelf met veel werk op. Een maatwerkrapportage leidt vaak tot uitbreidingen in de taxonomie omdat deze alleen de standaard bedient. De taxonomie voorziet hierin in de vorm van zogenaamde Preparer Extensions. Je kunt zelf zaken als bijvoorbeeld de balanspost ‘vliegtuigen’ of ‘schilderijen’ toevoegen aan de taxonomie. Hier heb je echter wel specifieke tooling voor nodig want de bestaande leveranciers van rapportagesoftware gaan dit (nog) niet voor je oplossen. Met het maken van deze Preparer Extensions ben je er nog lang niet want deze moet je na creatie kunnen taggen aan je rapportage om deze vervolgens ook te kunnen valideren, renderen en linken & signen. Weinig software kan hier op dit moment mee overweg en dit is ook nieuw voor de KvK. Al met al vraagt maatwerk voor veel investeringen in tijd en geld en levert dit tot onzekerheid op het gebied van haalbaarheid voor boekjaar 2017.

 

Belangrijke vraag is hoe ga je al je rapportages migreren naar één standaard en zadel je de klant niet op met extra kosten als de jaarrekening steeds meer een commodity wordt.

Door: Mark Bisschop, DOCCO

 

Share This