0318-830376 info@docco.nl

Gepubliceerd door SBR banken

De verplichte deponering via SBR voor rechtspersonen van middelgrote onderneming is begin dit jaar ingegaan. Vanaf boekjaar 2017 moet in navolging van Micro en Klein ook Middelgroot via SBR deponeren. Een jaarrekening op basis van SBR steekt toch totaal anders in elkaar dan een jaarrekening op papier waar we zo aan gewend waren. Omdat veelal alleen de publicatiestukken in SBR-formaat worden opgesteld ontstaan onnodig negatieve effecten. Deponering via SBR werkt, maar er moet nog veel gebeuren om het op effectieve en beoogde wijze te doen. Als de deponeringsjaarrekening op basis van SBR wordt opgesteld en de inrichtingsjaarrekening nog ‘old school’ zoals het was, ben je dan überhaupt wel compliant?

Wettelijk kader 

Een rechtspersoon van een middelgrote onderneming stelt haar jaarrekening op conform de vereisten en eventueel gebruikmakend van deponeringsvrijstellingen zoals opgenomen in BW2 Titel 9 art. 397. De controleverklaring wordt afgegeven bij de inrichtingsjaarrekening waarbij een kopie van deze verklaring samen met de deponeringsjaarrekening (met eventuele vrijstellingen zoals verloopstaten of zonder bestuursverslag) door de deponeringsplichtige wordt gedeponeerd. Het bestuur van de deponeringsplichtige is zelf verantwoordelijk voor deponering voor de meeste entiteiten binnen 8 dagen na vaststelling AvA.

Door SBR-inrichtingsjaarrekening winst pakken op alle vlakken

Hoe groter de onderneming van de rechtspersoon hoe minder deponeringsvrijstellingen, maar totdat een rechtspersoon groot is hoeft hij zijn inrichtingsjaarrekening niet integraal te deponeren. Dit betekent niet dat de inrichtingsjaarrekening niet op basis van SBR hoeft te worden opgesteld. In tegendeel zelfs. Waarom zou je de inrichtingsjaarrekening nog niet in SBR willen opstellen? De wetenschap dat de toegevoegde waarde van het ‘glossy jaarrapport’ voor de meeste Kleine en Middelgrote rechtspersonen er vrijwel niet is, raakt het auditobject direct. We zijn dus heel druk met controleren van een jaarrekening welke enerzijds niet 100% aansluit bij het publicatiestuk en anderzijds SBR, namelijk het hergebruik van gegevens negeren. We zetten aan het eind van het rapportageproces de jaarrekening om naar SBR (bolt-on middels een conversie) op een manier wat extra werk en geld kost terwijl we met een simpele maatregel, namelijk de inrichtingsjaarrekening op basis van SBR opstellen, winst kunnen pakken op alle vlakken.

De belangrijkste voordelen van een SBR-inrichtingsjaarrekening voor accountants en ondernemers zijn:

  1. Compliancy doordat je enkel door gebruik te maken van deponeringsvrijstellingen zeker weet dat het SBR-publicatiestuk een afgeleide is van.
  2. Kwaliteit van rapportage wordt met SBR een stuk beter. De vele validatieregels zorgen ervoor dat interne consistenties niet meer optreden en verplichte velden zijn gevuld.
  3. Efficiency want het auditobject is de SBR-inrichtingsjaarrekening in plaats van het ‘papieren jaarrapport’. Een gestandaardiseerde digitale dataset biedt legio mogelijkheden en kansen die zich laten raden.
  4. Hergebruik van rapportages begint leuk te worden want een inrichtingsjaarrekening biedt meer informatiewaarde dan een publicatiestuk. Als brancheorganisaties en banken dit zouden verwerken dan gaan we toe naar de gewenste geautomatiseerde informatiestromen op basis van gestandaardiseerde gevalideerde data.

Wie zijn aan zet?

Om de volgende SBR slag te kunnen maken moeten we allemaal stappen zetten. SBR is vooral door de verplichtstelling op gang gekomen. Willen we de investeringen en voordelen van een standaard als SBR benutten dan moeten we doorpakken. Accountants zijn afhankelijk van hun softwareleverancier om met rapportagesoftware de SBR-inrichtingsjaarrekening op te kunnen stellen. Het is op dit moment nog een brug te ver om het eerder beloofde credo eenmalige vastlegging van gegevens, meervoudig te gebruik te eisen maar meervoudig gebruik van de SBR-inrichtingsjaarrekening waarbij deze met één druk op de knop naar verschillende kanalen verstuurd kan worden is een kleinere stap dan we misschien wel denken. Betekent wel dat ontvangende partijen en gebruikers van SBR-jaarrekeningen dit moeten kunnen ontvangen en verwerken. Het goede nieuws voor hen is dat de ontwikkeling van softwareoplossingen op dit gebied sneller gaat dan de adoptie van SBR.

Hoe moet ik dit aanpakken?

Accountants in de samenstelpraktijk moeten hun softwareleverancier raadplegen om te vragen wanneer de SBR-inrichtingsjaarrekening beschikbaar komt in de software als deze er al niet is. Auditors kunnen nu al gaan proefdraaien met data-analyse met SBR-rapportages. Begin met het doorgronden van de vele validatieregels (Formula’s) en zie wat je allemaal nog meer kan doen met een berg ‘SBR-goud’. En hiermee word jij de adviseur van de toekomst! – Mark Bisschop

Share This