0318-830376 info@docco.nl

GEPUBLICEERD DOOR ACCOUNTANCY VANMORGEN

De impact van SBR Assurance voor een accountantskantoor hangt af van het aantal klanten dat onder de verplichtstelling voor middelgroot valt en hoe een kantoor daar richting cliënt, maar ook qua processen mee om wil gaan. Dit vraagt om investeringen van het kantoor. Daarbij is het nog maar de vraag in hoeverre die kosten door te belasten zijn aan de klant. Zo stelt Mark Bisschop.

De impact van de invoering van SBR Assurance voor de auditpraktijk is fors. Misschien wel de grootste verandering sinds de invoering van de WTA. Het auditproces wordt vernieuwd door een ander auditobject en toepassing van Linking & Signing met SBR-rapportages. Als gevolg van SBR Assurance heeft de deponering zelf en de monitoring hiervan ook een andere dimensie gekregen waardoor de opzet en uitvoering van de audit om een herijking vraagt.

Start met een inventarisatie

Elk kantoor die in het bezit is van een WTA-vergunning heeft middelgrote klanten welke onder de verplichtstelling vallen. Er zijn echter een aantal uitzonderingen  (zie vorige artikel)  waardoor klanten niet onder deze verplichtstelling vallen. Inventariseer welke middelgrote klanten wel en niet onder deze verplichtstelling vallen en dus vanaf boekjaar 2017 via SBR moeten deponeren. Ga ook zo snel mogelijk met deze klanten in gesprek over hoe dit proces vorm gegeven kan worden.

Auditobject

De controle gaat over de inrichtingsjaarrekening terwijl de verklaring wordt meegestuurd met het publicatiestuk. Middelgrote rechtspersonen hebben een aantal vrijstellingen in hetgeen ze moeten deponeren (een vereenvoudigde balans en winst-en-verliesrekening zijn voldoende). De meeste klanten zullen niet meer dan het minimumvereiste willen deponeren. Het gedeponeerde publicatiestuk moet een vereenvoudiging zijn van de inrichtingsjaarrekening en mag geen nieuwe zaken bevatten. De accountant wil immers ook dat hetgeen wordt gedeponeerd aansluit bij de inrichtingsjaarrekening. Maar hoe zorg je ervoor dat het publicatiestuk daadwerkelijk een afgeleide is?

Aansluiting inrichtingsjaarrekening bij publicatiestuk

Idealiter ontvang je van de klant een inrichtingsjaarrekening in SBR-formaat. Dit auditobject – i.c. de inrichtingsjaarrekening – wordt gecontroleerd en uiteindelijk worden er bepaalde zaken uit weggelaten die niet gedeponeerd hoeven te worden. Praktijk leert echter dat de taxonomie voor een middelgrote jaarrekening qua opzet en mogelijkheden beperkter is dan wat je nu doorgaans gewend bent in de jaarrekening die veelal op papier worden uitgebracht in Word/Excel of rapportagesoftware. Om ervoor te zorgen dat het SBR-publicatiestuk aansluit bij de inrichtingsjaarrekening is het praktisch de inrichtingsjaarrekening ook in SBR-formaat te verkrijgen van de klant. Maar welke klant is hiertoe in staat?
Eind november komt de KvK met een opstelportaal voor middelgrote ondernemingen. Dit biedt de mogelijkheid om zelf een SBR-inrichtingsjaarrekening op te stellen. Wanneer de klant deze aanlevert voor de audit en deze vervolgens integraal deponeert heb je hierin geen uitdaging. Dit maakt het een stuk makkelijker.

Klantbenadering

De meeste middelgrote ondernemingen waarvan de accountant de jaarrekening moet controleren zullen geen SBR-rapportages kunnen aanleveren. Onzeker is nog hoe eenvoudig de ondernemer met het KvK opstelportaal SBR-rapportages kan opstellen. Bepaal je standpunt in hoeverre je een SBR-publicatiestuk wilt ontvangen van de betreffende onderneming en de audit te doen op de jaarrekening ‘oude stijl’ (Word-versie op basis van modeljaarrekening) die qua structuur in inhoud afwijkt van het SBR-publicatiestuk. Achteraf moet je deze twee bij elkaar aansluiten, en wat als blijkt dat het publicatiestuk substantieel afwijkt van de gecontroleerde inrichtingsjaarrekening en er wellicht een Preparer Extension toegepast had moeten worden? Idealiter start je met een inrichtingsjaarrekening die in SBR is opgesteld. Wanneer je werkt met rapportagesoftware dan kun je daarin de inrichtingsjaarrekening opstellen op basis van import van cijfers. Voordeel van toepassing van rapportagesoftware is dat het publicatiestuk altijd aansluit bij de inrichtingsjaarrekening.

SBR Assurance proces binnen je kantoor

Naast het vraagstuk wie er een SBR-publicatiestuk opstelt spelen er nog meer uitdagingen. De controleverklaring zal ook in SBR opgesteld moeten worden conform de NBA Taxonomie 2.0. Kantoren zullen hiervoor gebruik maken van de NBA-verklaringengenerator rapportagesoftware. Vervolgvraag is waar in het proces je de documenten ondertekent en linkt, oftewel het Linking & Signing. De meeste leveranciers (rapportage en portal) integreren een dergelijke oplossing in hun software als onderdeel van een geïntegreerd proces. Linking & Signing doet de tekenend accountant met zijn persoonsgebonden beroepscertificaat waarbij het ene kantoor die zal doen vanuit rapportagesoftware en de andere vanuit zijn portal, net waar de voorkeur ligt qua proces. Een klantportal is procesmatig effectief want hierin kun je ook faciliteren dat de klant zelf de datum vaststelling invult en op de aanleverknop naar Digipoort klikt.

Kortom: De impact van SBR Assurance is sterk afhankelijk van het aantal klanten die onder de verplichtstelling voor middelgroot vallen. Grote vraag is of kantoren dit efficiënt en in een goede klantpropositie kunnen uitwerken.

Mark Bisschop is verbonden aan Docco

Share This