0318-830376 info@docco.nl

In het dagelijks leven lopen we graag voorop. We beschikken graag als eerste over de nieuwste smartphones en tablets (explosieve groei!) en nemen deze graag mee naar het werk in de hoop en verwachting dat het daar gemeengoed wordt. Het draadloos internet werkt thuis ook altijd beter dan op kantoor, hoe komt dat toch? Zakelijk zijn er echter altijd andere belangen. Maar in hoeverre zijn het valide argumenten om verandering en vernieuwing soms zo lang buiten de deur te houden?

gadgetDeze week publiceerde het CBS onderzoeksresultaten over de toegang en gebruik van mobiel internet. Dat Nederland aan kop loopt wisten we al uit eerdere onderzoeken.  Nederland heeft (met Zweden) het hoogste percentage internetters van de Europese Unie (94 procent). Met mobiel internetgebruik komt Nederland met een aandeel van 56 procent ruim boven het EU-gemiddelde van 35 procent uit. Het zijn indrukwekkende cijfers die aangeven hoe snel we de komst van internetontwikkelingen adopteren. Als staatsburger en consument althans, zakelijk ligt dit anders.

Een geschikt voorbeeld is SEPA, de nieuwe (Europese) digitale standaard betalingen. Op 1 februari 2014 moeten alle uitgaande betalingen (SEPA Credit Transfers) en incasso’s (SEPA Direct Debits) voldoen aan SEPA-regels, zoals het gebruik van IBAN-rekeningnummers. De Europese Centrale Bank onderhoud sinds 2008 een kwantitatieve monitor om de migratievoortgang te volgen. Uit de actuele monitor blijkt dat Nederland ver achterop loopt als het gaat om percentage uitgaande betalingen volgens de nieuwe standaard (SCT), ten opzichte van andere Europese landen.

sepa_grafiek2

 

Wat zijn nu valide beweegredenen om niet tijdig voor te sorteren op zakelijk vlak, terwijl we op persoonlijk gebied digitale innovatie bijna geruisloos omarmen? Zijn het ‘de softwareleveranciers’ die nog niet gereed zijn of ‘wachten’ we op branche- en beroepsorganisaties? Mogelijk zijn het interne beslommeringen of is het angst wat een rol speelt is het loslaten van digitale vaardigheden en standaarden waar we onszelf mee hebben bewezen de afgelopen jaren. We zijn bijvoorbeeld heel vaardig en slim geworden in het verwerken van Clieop03-Excel betalingsbestandjes, zodat het nieuwe XML-PAIN formaat bij SEPA mogelijk een bedreiging vormt voor de eigen positie?

In privé omstandigheden willen we graag vooruit, de consument krijgt steeds meer stem in de maatschappij en medewerkers worden autonomer. Als we deze ingrediënten en bovenal de persoonlijke drive meer inbrengen in de zakelijke context (uiteraard rekening houdend met risico’s), als we durven loslaten waar we tot verkort onderscheidend in waren én als we meer en meer gaan begrijpen hoe nieuwe standaarden ons vooruit kunnen helpen ontstaan er prachtige zakelijke kansen! Ook rond relatief eenvoudige SEPA innovaties!

Als DOCCO denken we graag met u mee en adviseren we rond kansen en helpen we met verandering!

Share This