0318-830376 info@docco.nl

Met online trainingen kan het leerrendement nooit zo hoog zijn als klassikale trainingen! Dit is een stelling die ik bij een klant hoorde tijdens het videobellen. Deze klant heeft een accountantskantoor die niet geloofde dat hij zijn PE punten via een online training kan halen. Volgens hem kunnen de vakbekwaamheidseisen dan nooit worden gewaarborgd. Hier ben ik het niet mee eens. In deze blog leg ik uit waarom niet.  

Leerrendement

Zonder vakinhoudelijke kennis verliest een accountant haar toegevoegde waarde. Door diverse opleidingen te volgen wordt een basis gelegd waar hij een leven lang op kan bouwen. Permanente Educatie (PE) is erop gericht om deze basiskennis te onderhouden en de (technologische) ontwikkelingen bij te houden. Daarnaast worden ook de soft skills steeds belangrijker voor een accountant. Deze vaardigheden en capaciteiten kunnen worden ontwikkeld door trainingen te volgen.

Helaas is het in dit tijdperk met Corona niet mogelijk om klassikale trainingen te volgen. Om jezelf te ontwikkelen en om PE-punten te halen zijn we aangewezen op de technologie. Zo zijn er verschillende mogelijkheden om online trainingen te volgen. Voorbeelden zijn webinars, videobellen, elearnings, etc.. Echter nu is de vraag; is het leerrendement van een online training gelijk aan een klassikale training?

Antwoord: Ja! Hieronder vertel ik wat belangrijk is om een optimaal leerrendement te behalen.  

Leerstijlen

Voor het behalen van een optimaal leerrendement is het niet belangrijk of een training online wordt gevolgd of klassikaal. Het gaat erom hoe de training is opgebouwd. Deelnemers moeten in het leerproces op zijn of haar voorkeur van leerstijl worden aangesproken. De Amerikaanse psycholoog Kolb heeft hier een theorie over ontwikkeld die bestaat uit vier leerstijlen:

  • Doener; leren door te ervaren.
  • Dromer; leren door te observeren en te reflecteren.  
  • Denker; leren door analyseren en conclusies te trekken.
  • Beslisser; leren door te experimenteren.

Uiteindelijk krijgt een deelnemer een optimaal leerrendement door alle vier de leerstijlen aan te spreken. Vaak zie ik dat het kwartje valt op het moment dat de leerstijl wordt aangesproken waar de voorkeur ligt van een deelnemer. Echter door alle vier de leerstijlen aan te spreken onthoudt een deelnemer het veel beter.  

Werkvormen als hulpmiddel

Veel trainers zijn bekend met deze theorie. De fout die vaak wordt gemaakt is dat ze er vanuit gaan dat een bepaalde hulpmiddel altijd bij een bepaalde leerstijl wordt gebruikt. Echter een filmpje kan bijvoorbeeld voor alle leerstijlen worden ingezet als hulpmiddel. De werkvorm bepaald of een bepaalde leerstijl wordt aangesproken.    

Dit geeft direct uitleg of een online training hetzelfde leerrendement heeft als een klassikale training. Het geven van een training is een hulpmiddel om de lesstof over te brengen aan de deelnemers. Echter het is bepalend hoe de leerstijlen worden aangesproken door de juiste werkvormen toe te passen. Het zegt dus niets over de voorkeur van een deelnemer voor online of klassikaal.

Nieuwe vakbekwaamheidseisen

Door de Corona maatregelen zijn voor accountants weer nieuwe ontwikkelingen in vakbekwaamheidseisen. Bij DOCCO bieden we diverse (online) trainingen aan voor administratie- en accountantskantoren. Klik hier voor ons trainingsaanbod en waar PE punten voor behaald kunnen worden. Je kan jezelf direct aanmelden voor een training!  

Kees Wolswinkel

Kees Wolswinkel

Adviseur

Share This