0318-830376 info@docco.nl

DOCCO IT & Verandermanagement - http://www.docco.nlDe recent online gebrachte website Accountancymonitor.nl verzamelde binnen één week al 300 ingevulde scans met percepties op verandering in de branche. De voornaamste conclusies werden tijdens het ICT Accountancy Jaarcongres gedeeld. Enkele uitkomsten zijn verrassend, andere waren te verwachten. Voorop staat dat de monitor positieve nieuwe inzichten geeft in percepties rond verandering.

De noodzaak tot (snelle) verandering wordt door bijna alle respondenten ingezien (94%). De persoonlijke veranderbereidheid en verandercapaciteit schat men daarbij hoog in. Respectievelijk 15% en 11% hoger dan men de eigen organisatie beoordeeld.  De veranderingsbereidheid bij accountantskantoren met 75-150 medewerkers is het laagst. De perceptie dat kleinere kantoren beter in staat zijn te anticiperen op verandering wordt bevestigd met de uitkomsten.

Een aantal uitkomsten:

  • Circa 36% denkt dat nog voor 2015 meer omzet uit advieswerk gehaald wordt dan uit commodity’s.
  • De terugloop in omzet (verwacht door 83%) wordt het grootst ingeschat door jonge werknemers en grote organisaties.
  • Circa 61% van de respondenten verwacht dat de afname in arbeidsplaatsen meer dan 10% zal zijn.
  • Men denkt dat verandering in de branche door lobbywerk tot stand moet komen. In de eigen organisatie vooral door stappenplannen, structuur en rationeel ontwerpen.
  • Minder focus op structuur geeft echter respondenten met een hogere innovatiedrive en organisaties met een hogere verandercapaciteit.
  • De meest impactvolle ICT trend is online samenwerken met klanten via portalen.
  • De minste aandacht gaat verrassend genoeg uit naar informatiebeveiliging en privacy.
  • De komende jaren gaan de meeste organisaties aan de slag met ICT. In sterk toenemende mate gaan de meeste organisaties ook aan slag met hun prijsstelling/verdienmodel.
  • Circa 71% van de respondenten vindt dat softwareleveranciers aan zet zijn voor een bijdrage aan de verandering in de branche en binnen de eigen organisaties.
  • Een overtuigende 95% van de respondenten is van mening dat de opleidingen qua curriculum niet voldoende anticiperen op de veranderingen.

Als de drive bij individuen om aan de slag te gaan met veranderingen zo fors is en tegelijkertijd verandering maar langzaam van de grond komt, kan men zich afvragen welke factoren hier een belemmering in vormen. Deze vraag wordt mogelijk binnenkort beantwoord. Diverse betrokkenen hebben via onder andere Twitter meegedacht over een vervolgscan –Accountancymonitor 2- die vandaag online is gegaan. “De accountancymonitor wordt op die wijze een instrument van de community. De tijd tussen invoer en uitkomsten is razendsnel. Geen lange rapporten, maar direct inzicht in peilingen”, aldus de DOCCO en XBRL voor Accountants. De nieuwe peiling gaat ditmaal over o.a. klanttevredenheid, leiderschap, ICT en samenwerking.

 

———————————eerdere persbericht———————————————

Eind september is door DOCCO en XBRL voor Accountants de Accountancymonitor gelanceerd. Deze gratis online tool is voor iedereen beschikbaar via de website www.accountancymonitor.nl. De Accountancymonitor geeft een actueel inzicht in de percepties rond veranderingen in de branche.

Na het invullen van een mini-scan van 20 vragen ontvangen deelnemers direct uitgebreide uitkomsten per email, met daarin zijn of haar kwalificaties ten aanzien van de veranderingen. Een aantal uitkomsten wordt direct gespiegeld aan gemiddelden.  Tevens wordt de innovatiedrive van de deelnemer in beeld gebracht, evenals de voornaamste ICT ontwikkelingen.

De initiatiefnemers zien dat er steeds vaker wordt gesproken over de veranderingen die in de accountancybranche moeten worden doorgevoerd. Er is een scala aan invalshoeken. Met de Accountancymonitor willen de initiatiefnemers op laagdrempelige wijze de branche bewust maken van de verschillende veranderingen die op hen afkomen en het debat hieromtrent bevorderen.

Aanvullende uitkomsten van de Accountancymonitor worden tijdens het ICT Accountancy Jaarcongres op 29 oktober 2013 gepresenteerd. Deelnemen aan de Accountancymonitor zorgt ervoor dat men naast de interessante rapportage ook kans maakt op één van de verschillende prijzen.

Share This