0318-830376 info@docco.nl

De tijd rond de verplichtstelling om voor middelgrote entiteiten via de SBR-Assurancemethodiek te publiceren begint te dringen. De eerste aanleveringen van publicatiestukken met bijgaande controleverklaring en handtekeningenbestand hebben inmiddels plaatsgevonden. Echter zijn de meeste accountantskantoren nog volop bezig met de voorbereidingen. De ondertekendienst PKIsigning, een benodigde schakel in het linking&signingproces, heeft door de verplichtstelling een bijzondere groei meegemaakt. Juist door de snelle en eenvoudige aansluitprocedure kiezen kantoren waar de druk voelbaar is, voor het gemak van de online-ondertekendienst.

Het begon voor de initiatiefnemers één jaar geleden. Het advies- en innovatiebureau DOCCO startte begin 2017 met de eerste kennissessies “SBR-Assurance”.  De belangstelling voor de voorlichtingssessies was groot en het adviesbureau spinde garen bij unieke kennis rondom digitaal ondertekenen én XBRL. Al snel werd duidelijk dat de haalbaarheid van de verplichtstelling mede afhing van de adoptie van de SBR-Assurance methodiek bij bestaande leveranciers. Er waren nog geen voorbeelden van werkende oplossingen voorhanden. Het bureau besloot de handen uit de mouwen te steken en zélf te gaan ontdekken of het tot een technisch werkend proces kon komen. Met name rond het linken & signen van de documenten.

Eerste succesvolle aanlevering in de testfase

De vergaarde kennis werd gelijktijdig gedeeld via de whitepaper “de impact van SBR Assurance in de accountantspraktijk”, die door meer dan 250 betrokken in de branche is gelezen. Dat het SBR-Assurance-proces geen sinecure is bleek week uit de eerste bevindingen. Uiteindelijk lukte het DOCCO om medio juni 2017 als eerste in Nederland om een technisch werkend proces te realiseren inclusief de aanbieding aan Digipoort/KVK. Op de Accountancy Expo werd dit gedemonstreerd. Naarmate het inzicht in de complexiteit groeide, vergrootte het de ambities van DOCCO om nog meer te doen aan voorlichting. Er volgden lezingen op verschillende podia. Grote accountantskantoren begonnen al met de voorbereidingen, waar kleine en middelgrote kantoren dit uitstelden naar de afgelopen maanden.

PKIsigning.io komt tot stand als plug-in

De ontwikkelde linking&signing software werd verder doorontwikkeld met betrokken partners en omgedoopt tot PKIsigning.io. Omdat concurreren geen ambitie is, werd besloten de software als plug-in aan te bieden binnen de bestaande software. Dit leidt uiteindelijk tot het meest efficiënte proces aan de zijde van het accountantskantoor op basis van het aanwezige applicatielandschap. Leveranciers als CaseWare, Unit4, Mijn Accountantsportal, Pinkweb, MLE, Accept en XBRLreports sloten aan op PKIsining.io. “Om de druk hoog te houden”, zo geeft Dirk Kreijkes van PKISigning aan “moest er een datum gesteld worden”. Op 10 oktober 2017 werden live demonstraties gegeven van een werkend SBR-Assurance proces in combinatie met betrokken leveranciers. Ook QTSP-er QuoVadis droeg haar steentje bij. De co-creatie werpt wederzijds zijn vruchten af: een hoge mate van interactie bevorderde de kennisdeling.

Extra functionaliteiten en privacy&security by design

De complexiteit intrigeerde de initiatiefnemers en snel volgden extra functionaliteiten om de plug-in te laten werken onder alle omstandigheden: ondertekenen inclusief Preparer Extensions, ondertekenen vanuit de HSM (cloud), ondertekenen met certificaatcontrole én Long Time Validation (LTV). Daarbij is voortdurend gewerkt vanuit de principes rond privacy- en security by design & default om direct aan antwoord te hebben op de aankomende Europese richtlijnen. De combinatie van technische kennis, applicatiekennis en proceskennis van het accountantskantoor bij DOCCO resulteerde in een voortrekkersrol rond SBR-Assurance. De whitepaper werd geactualiseerd, een quick-scan ontwikkeld en legio lezingen en webinars volgden in het najaar van 2017.

Als eerste klaar voor SBR-Assurance

De ondertekendienst PKIsigning.io maakt sindsdien een vliegende start. Kantoren als Visser&Visser, CROP, KroeseWevers, Alfa, Mazars, PKF Wallast, Bentacera, KPMG en vele anderen haakten aan door de handige werking van de softwareplugin. Het was geen verrassing dat de eerste aanleveringen op de productieomgeving van Digipoort/KvK via de ondertekendienst PKIsigning.io zijn gelopen. KPMG had vorige week de primeur, gevolgd door Kamphuis&Berghuizen als eerste non-Big4.

Kantoren moeten nog beginnen

“Een groot deel van de accountantskantoren is echter nog onvoldoende gestart met de nodige voorbereidingen”, aldus DOCCO-adviseur Mark Bisschop. Hij begeleidt dagelijks kantoren met de implementatie van SBR-Assurance: “De telefoon staat nu roodgloeiend”. Het bureau helpt zo veel mogelijk kantoren in de opstartfase. Omdat uitgebreide hulp in deze drukke fase soms niet meer geboden kan worden, worden kantoren soms samengebracht in een tweewekelijkse conference-call, voor kennisdeling en advies. Voor kantoren die nu nog aan de slag moeten heeft Bisschop maar één tip: “realiseer je dat je zeker vier weken te tijd moet nemen om het gehele SBR-Assurance-proces in je kantoor voor te bereiden”. “Het is meer dan het regelen van de certificaten en de benodigde tools”. Bisschop adviseert kantoren om een tenminste één integrale test uit te voeren inclusief aanlevering bij KvK via Digipoort Preproductie.

Nu nog starten?

Accountantskantoren die nog helemaal moeten starten met de praktische regelzaken rond SBR-Assurance hebben één geluk: beroepscertificaten zijn binnen een week te regelen en een aansluiting op de ondertekendienst PKIsigning.io kan binnen één half uur operationeel zijn bij haastige spoed. “Het grote voordeel van een cloudtool: er is geen complexe installatie vereist”, aldus Kreijkes.

 

Meer informatie?

Ondertekensoftware PKIsigning.io: www.pkisigning.io
Themadossier, quick-scan en whitepaper SBR Assurance: https://www.docco.nl/sbr-assurance/

 

Share This