0318-830376 info@docco.nl

Zelfrijdende auto’s, leapmotion, drones, RFID, domotica, robotica en wearables. Een selectie van ICT ontwikkelingen die het omvangrijke beursterrein van CeBIT rijk is. Hoewel men de ontwikkelingen van ‘gadgets’ niet direct relateert aan zakelijke toepassing is dát nu juist het thema van de grootste ICT beurs ter wereld. Datability (datagebruik) staat centraal: zowel qua toepassing als qua risico’s. Wellicht is dit ook de belangrijkste IT trend voor de accountancymarkt. DOCCO ging voor u op onderzoek uit in Hannover. 

ceb_doc1De blik op techniek verschuift van beheer naar de toepassing ervan. Aandacht voor (beheer van) IT infrastructuur wordt overschaduwd door toepassingsmogelijkheden van cloud computing. Door verdergaande digitalisering doen zich nieuwe kansen voor, bijvoorbeeld rond predictive-analytics. U kunt binnenkort vroegtijdig uw klant attenderen op aankomende ontwikkelingen die zijn business beïnvloedt. Het veronderstelt wel dat u uw ‘enterprise content’ goed op orde hebt en voldoende creatieve en analytische kennis verwerft om data te vertalen naar relevante toepassing.

ceb_doc2De opkomst van wearables – zoals de ‘smartwatch’- brengen de relevante data dichterbij uw klant dan u zich tot voorkort kon voorstellen. De mobiele apparaten hebben één ding gemeen: ze kunnen veel minder informatie gelijktijdig presenteren door de kleine schermomvang. Gebruiksinterfaces worden gesimplificeerd. Aan u als accountant in de toekomst de uitdaging om selectiever te zijn in de informatie die u wilt delen c.q. presenteren aan uw klant. Een opsomming van financiële kengetallen is op zichzelf niet relevant. Een signaal op de ‘smartwatch’ van uw klant als zijn liquiditeitspositie onder een bepaalde norm dreigt te komen wel.

Met de toenemende datability -uitgedrukt in mate van connectiviteit en datagebruik- wordt aandacht voor informatiebeveiliging en privacy steeds relevanter. Als accountant dient u hier een voorbeeldrol in aan te nemen. U zit bovenop (én verwerkt) een schat aan data, die steeds waardevoller wordt. Veiligheid gaat verder dan een goede firewall en nodigt uit tot een gedegen beschouwing van organisatiebrede borging van integriteit, beschikbaarheid en vertrouwelijkheid van data.

Het aantal kantoren dat voorsorteert op dergelijke ontwikkelingen zal de komende periode toenemen. De vraag is of alle trends (data-analyse, mobility, security) integraal op te pakken zijn voor kantoren op dit moment. Tot dusver is in de markt enkel differentiatie te bemerken op één deelgebied. Kantoren die inzetten op data-analyse, kantoren die actief werken met apps of kantoren die actief positie kiezen rondom informatiebeveiliging. Tegelijk inzetten op meerdere ontwikkelingen zou in de toekomst tot fantastische onderscheidende toepassingen kunnen leiden…

Team van DOCCO

Share This