0318-830376 info@docco.nl

Het leven is het afgelopen half jaar door de pandemie op vele fronten anders geworden. We werken zo veel mogelijk vanuit huis en communiceren met collega’s en klanten soms alleen nog via (beeld)bellen. We hebben juist door het gemis ervan, kunnen ervaren hoe belangrijk persoonlijk contact is voor ons als mens. Maar connecties maken is niet alleen van belang in de relationele sfeer…het is belangrijk voor alle processen binnen een organisatie.

Vanuit DOCCO hebben we altijd het automatisch kunnen uitwisselen van data belangrijk gevonden. We pleiten al jaren voor goede en toegankelijke API’s als standaard bij elk softwareapplicatie. Maar dat blijkt vaak een utopie te zijn, waar niet iedereen aan mee wil werken. Maar in deze tijd van vergaande digitalisering is het eigenlijk een must. Het ideale softwareapplicatielandschap is helaas niet te standaardiseren, maar er zijn wel een aantal pijlers die wel voor alle administratie- en accountantskantoren hetzelfde zijn en een daarvan is het automatisch kunnen uitwisselen van data tussen verschillende pakketten.

Dit is zeker van belang in het kader van efficiency, want zeg eens eerlijk, wie wil of kan nog tijd spenderen aan het ‘overkloppen’ van dezelfde informatie in verschillende applicaties? Maar ook om de dienstverlening naar the next level te brengen. Innovatief kunnen handelen in plaats van reactief.

Maar hoe? Zorg dat alle basisprocessen zo veel mogelijk gedigitaliseerd zijn en dat data tussen de verschillende applicaties automatisch wordt uitgewisseld. Besteed de tijd die je daardoor overhoudt om echt in contact te zijn met je klanten, te sparren met ze, vragen hoe het met ze gaat, iets te bespreken wat jij signaleert in hun cijfers (al dan niet met behulp van analyse-tools).

En ook hier is connectie de clou

Wat bindt een klant aan jouw kantoor? Want overal kan hij zijn administratie laten voeren en zijn BTW aangifte laten opstellen en indienen. Het gaat om de extra inzichten of het goede advies dat hij krijgt. Het gaat juist om de dingen die je niet kan automatiseren. Om daar tijd voor te maken moet je zoveel mogelijk andere dingen wél automatiseren. De verbinding zoeken tussen mensen en tussen software. Daar gaat DOCCO mee helpen. Benieuwd hoe? Houd ons dan in de gaten de komende weken….let´s connect!

Tina Meeuwisz

Tina Meeuwisz

Adviseur