0318-830376 info@docco.nl

Een klantportaal met succes

De meeste accountantskantoren hebben wel een klantportaal of overwegen de inzet ervan. Het valt nog niet altijd mee om een klantportaal effectief in te zetten. Soms zijn de kantoorprocessen nog te ‘rommelig’ om te ontsluiten naar je klant. Een portaal dwingt je vaak tot standaardisatie: fijn, maar moeilijk! Ook wordt een klantportaal vaak ingezet zonder doordachte businesscase. Dat kan allemaal tot weerstand leiden.

Mindset

Het kan ook anders. Onze visie: een portaal doe je er niet ‘even bij’, het vormt een onderdeel van je primaire proces. De winst van een effectief klantportaal zit hem bij sterke procesintegratie (de ketengedachte) op tijdsbesparing, in porti, in adoptie van SBR en in klantbinding. Maar misschien is een nieuwe mindset rond standaardisatie en digitalisering wel de belangrijkste uitkomst van een portalproject!

Meer persoonlijk contact

Wij zien in de praktijk dat klanten niet altijd vanzelf aanhaken, meestal omdat zij niet op een digitale uitwisseling met het kantoor zitten te wachten. Hij of zij heeft er niet om gevraagd. Voor het kantoor kan het aansluiten van de klant echter essentieel zijn voor een efficiënt accorderingsproces.

Bij een doordachte en vaak persoonlijke introductie kan het portaal bij de klant echter met enthousiasme worden ontvangen. Het vraagt wel om de nodige ingrediënten: enthousiast ambassadeurschap, de portaalkosten niet aan de klant doorrekenen, niet teveel gedoe voor de klant en een treffende campagne voor de introductie ervan. Wat ook helpt zijn het toevoegen van extra services in het klantportaal, zoals geïntegreerde dashboards en single-sign-on integraties.

Leuk allemaal, maar let vooral op één ding: laat de inzet van een portaal zijn werk vooral doen in de (standaard) administratieve afwikkeling van productprocessen, de akkoordverklaringen. De contactmomenten met de klant kun je dan bovenal benutten voor relevant persoonlijk contact.

Aan de slag met de inrichting van je (portal)processen?

Ontdek hoe we je m.b.v. een simulatiegame kunnen helpen!

Reindert

Reindert

Specialist klantportalen bij DOCCO

Neem contact op met Reindert als je hier meer over wilt weten of gewoon een vraag hebt!

reindert@docco.nl