0318-830376 info@docco.nl

Informatiebeveiliging is een steeds actueler thema binnen de accountancysector. Juist in deze sector is het belang van een veilige omgang met vertrouwelijke gegevens en het voldoen aan wet- en regelgeving op het gebied van privacy cruciaal. Het is voor veel kantoren echter een uitdaging om hier op de juiste manier handen en voeten aan te geven. Hoe kunnen we het proces van informatiebeveiliging in de organisatie inrichten en borgen is een vraag die DOCCO steeds vaker hoort. Zo ook van vhm | abc.

Download de leaflet:

DOCCO IT & Verandermanagement http://www.docco.nl

Share This