0318-830376 info@docco.nl
Natuurlijk is het mooi als je een kei bent in vaktechniek. Maar biedt die vaktechnische uitvalsbasis je ook voldoende houvast om succesvolle klantgesprekken te kunnen voeren? Om daadwerkelijk verandering te initiëren binnen je kantoor? Mwah. Het aantal accountants dat hier volmondig ‘ja’ op antwoordt, laat zich raden. Hier komen extra skills bij kijken. Durf jij het aan om jezelf recht in de spiegel aan te kijken en te benoemen welke skills je beter zou willen ontwikkelen?
DOCCO IT & Verandermanagement

Henk Overbosch

Je moet weten wat je niet weet. Je moet ook weten wat je (nog) niet kunt. Pas als je dat helder hebt, weet je wat je nodig hebt om daar te komen waar je naartoe wilt. Want wat is er nodig om een gezonde toekomst van je kantoor te stimuleren? Welke bijdrage kun je daar zelf aan leveren? Alles is in beweging; wie het kantoor 2016 afzet tegen het kantoor uit 2006 ziet duidelijke verschillen in type bemensing, het gekozen dienstenpalet en de intensiteit c.q. frequentie waarmee er wordt samengewerkt met aanpalende dienstverleners. Maar ook de klant is veranderd. Niet langer de man of vrouw die af en toe wat fiscaal advies nodig heeft en een jaarrekening, maar een mondige zakelijke relatie die steeds meer van jou verwacht. Diezelfde klant wil dat jij meedenkt, alle kennis in huis hebt en dat liefst tegen een zo laag mogelijke prijs. Hij wil je advies over een slimmere inrichting c.q. automatisering van zijn administratieve organisatie, maar ook goede raad als het gaat om pensioenopbouw, het inkleuren van een scenario voor bedrijfsopvolging en een stukje financial planning. Geen klant acteert daarin hetzelfde…

Signalen oppakken

De ene klant zal zijn behoeften expliciet kenbaar maken, bij de andere klant zul je een zeer fijn ontwikkeld fingerspitzengefühl moeten hebben om zijn signalen op te pakken. Daar begint het hele ‘spel’ pas. Immers, vanuit de constatering dat je klant een bepaalde behoefte of wens heeft (of zal ontwikkelen), zul jij daar adequaat op moeten reageren. Hoe doe je dat op een goede manier? In ieder geval niet door je puur op (vak)techniek te richten. Je praat met een klant niet over techniek, maar over zijn bedrijf. Over wat er gaande is in zijn sector en welke uitdagingen hij moet aangaan om te overleven. Dat doet een beroep op jou om je ook oprecht in zijn tak van sport te verdiepen! Als je onvoldoende kennis hebt van wat je klant doet en wat er in zijn branche gebeurt, kun je hem nooit adequaat adviseren. Erger nog, je kunt hem verkeerd adviseren, waardoor je zijn bedrijf mogelijk schaadt. Oprechte aandacht voor je klant betaalt zich daarom altijd terug.

Interactie binnen kantoormuren

Effectieve interactie met je klant is belangrijk, maar hetzelfde kan worden gezegd over de wijze waarop je communiceert binnen je eigen kantoor. Je hebt misschien wel wilde (of wat minder wilde) ideeën over nieuwe richtingen die je kantoor in zou moeten gaan, maar hoe hoog is de drempel ‒ en hoe groot is de behoefte ‒ om die ideeën ook daadwerkelijk te delen met de personen die daar niet alleen ontvankelijk voor zijn, maar ook nog eens het mandaat hebben om er wat mee te doen? Hoe zou jij dat aanpakken? En als je je geremd voelt om dat te doen, waar ligt dat dan aan ‒ kun je dat ook ombuigen? Dit zijn in de praktijk soms flinke uitdagingen. Als je een kantoor hebt waar openheid, vertrouwen en teamgeest de norm zijn, heb je al heel wat gewonnen. Maar daarmee ben je er nog niet. Je zult ook de juiste skills moeten hebben om je klanten zo goed mogelijk te kunnen helpen en bij te dragen aan een toekomstbestendig kantoor. Op de Accountancy Bootcamp in oktober gaan we jou helpen om de hiervoor benodigde skills stevig te prikkelen! De bootcamp levert je het volgende op:
• meer inzicht in je eigen persoonlijkheid en gedrag
• input om je eigen kantoorstrategie te vormen
• stimulans om te veranderen vanuit meer zelfvertrouwen
• inzicht in huidige en toekomstige marktontwikkelingen
• innovatief vermogen
• commerciële vaardigheden
• verbinding tussen automatisering, vaktechniek en klant

Tijdens deze bootcamp analyseren we het beeld van de professional van de toekomst. Van jou dus! Kortom, aarzel niet, ga de uitdaging aan en meld je aan.

Share This