0318-830376 info@docco.nl

IT strategie vormgeven

Het valt nog niet altijd mee om een weloverwogen IT-strategie voor het kantoor uit te stippelen. Of het hier over eens te worden. In onze beleving komt een IT-aanpak altijd voort uit een missie/visie van jouw kantoor. Techniek is namelijk geen doel op zichzelf. Het moet bijdragen aan de richting die je met je kantoor op wilt. Dit moeten we dus eerst helder hebben.

Uitgangspunten bepalen

Daarna kunnen we samen een workshopsessie doorlopen voor de vorming van jouw IT-strategie. Na afloop heb je de juiste richting helder voor je kantoor en kunnen we overgaan tot actie.

De workshop is een ideale basis als je bijvoorbeeld van plan bent binnenkort nieuwe software uit te kiezen. Door de workshop heb je jouw eigen roadmap en uitgangspunten alvast helder, een uitstekend vertrekpunt!

Workshop IT strategie

De onderwerpen die tijdens een workshop bijvoorbeeld aan bod komen zijn:

  • Wat is het vertrekpunt en de stip aan de horizon van het kantoor?
  • Hoe is de situatie op dit moment rond IT? (interne IT ontwikkelingen)
  • Vanuit welk strategisch perspectief wordt naar IT gekeken?
  • Welke externe (IT) ontwikkelingen spelen een rol?
  • (Hoe) kan IT helpen om onderscheidend te zijn?
  • Het maken van een doelstellingenmatrix rond IT
  • Randvoorwaarden bij IT selecties
  • Vooruitblik naar IT inzet: hoe nemen we het personeel hierin mee?

 

Workshop IT strategie?

Op kantoor samen met het vennotenteam actief aan de slag te gaan met een strategisch IT-plan!

Dirk

Dirk

Specialist IT Strategie bij DOCCO

Neem contact op met Dirk als je hier meer over wilt weten of gewoon een vraag hebt!

dirk@docco.nl