0318-830376 info@docco.nl

DOCCO IT & Verandermanagement http://www.docco.nlMet veel plezier wil ik nog een keer terugblikken op de ‘De Accountant Groeit Door’ sessies die ING samen met ons heeft georganiseerd. Verspreid door het land hebben er zes interactieve sessies plaatsgevonden. Als DOCCO waren wij één van de tafelgasten. Tijdens de sessie werd de rol van tafelheer ingevuld door de desbetreffende regiodirecteur van ING. Tot slot zat er ook een SBR specialist van ING aan tafel. Het concept van de bijeenkomst vereiste actieve deelname van iedereen. Niemand kon zich verstoppen, want de presentator vroeg telkens aan de deelnemers welke eye-openers zij hadden opschreven op de speciaal daarvoor bestemde eye-opener kaart. Aan het eind van de sessie vond een kennisquiz plaats alla ‘petje op, petje af’ met als winnaar de slimste accountant.

Los van het interactieve gehalte van de sessies en het concept heb ik echt genoten van de leuke vragen die gesteld werden tijdens de sessies. Ik zal er een aantal uitlichten:

Waarom hoor ik dezelfde verhalen over SBR als 3 jaar geleden?

Deze vraag geeft precies weer waar het in essentie om gaat. Om de echte standaardisatie en digitaliseringsslag te kunnen maken ben je als accountant afhankelijk van je softwareleveranciers. Zo lang deze niet de juiste functionaliteiten leveren, wordt het lastig. Softwareleveranciers krijgen te weinig vragen waardoor ze te weinig investeren in de gewenste functionaliteit. Accountants houden vast aan bestaande werkprocessen. In de rapportgenerator wordt de XBRL-jaarrekening gemaakt en naar de KvK gestuurd. Plat gezegd wordt de printknop de XBRL-verzendknop. Als aan deze werkwijze wordt vastgehouden dan zal SBR niks opleveren. Sterker nog, het zal geld kosten. Procesoptimalisatie is noodzakelijk. De XBRL-tagging moet eerder dan in de rapportgenerator plaatsvinden. Met RGS wordt het een stuk gemakkelijk om dit in het boekhoudpakket te doen. Hoe eerder in het proces wordt gestart met SBR, hoe meer voordelen! Ik zou hier graag meer willen toelichten maar dit gaat te ver voor deze blog. Als dit gewenst is, neem dan contact op, er zijn zeker kansen.

Als ik het zo beluister is SBR niet meer dan het maken van een koppeling tussen de taxonomie en de administratie. Dit doen we toch al in de rapportgenerator?

De antwoord op deze vraag sluit aan bij die van de vorige. Het gaat niet alleen over SBR. SBR is maar een voorbeeld van standaardisatie. Met ontwikkelingen als UBL, SBR, RGS etc wordt de noodzaak om te standaardiseren steeds groter. Pas dan levert dit iets op. We werken met bankkoppelingen en elektronische UBL facturen. Wie zegt dat we over 5 jaar nog werken met dagboeken en subadministraties? Het draait om het real-time inzicht in de positie van de ondernemer. Deze kan voor 99% geautomatiseerd geviewed worden op de manier zoals die ondernemer dat wenst. De rol van de rapportgenerator gaat of veranderen of verdwijnen. XBRL biedt veel functionaliteiten, ook het presenteren van cijfers. Over een aantal jaren zal dit gemeengoed zijn waardoor een simpele viewer zal volstaan.

Waarom heeft ING nu pas een propositie aangekondigd? Ik ben een innovatieve accountant en wil graag via SBR aanleveren

Op zich was dit best een goede vraag. Echter, enkele minuten hiervoor had ik de zaal met zo’n 60 accountants gevraagd wie er reeds via SBR bij de banken had aangeleverd, niemand! De vraagsteller had nog geen jaarrekening via SBR aangeleverd bij de KvK. Dit is echter allemaal al lang mogelijk met verschillende softwarepakketten zoals Infine, Unit 4, Pro Management en Visma. Hoe innovatief is de accountant als hij nog niks met SBR heeft gedaan? ING heeft op het voor hen juiste moment gewacht waarop zij hun propositie zouden presenteren. Vanaf 2017 is SBR bij ING de norm. Dit sluit aan bij het moment waarop aanlevering van jaarrekeningen bij de KvK via SBR verplicht is.

Na afloop van de sessies heb ik veel accountants gesproken die de adviezen en informatie herkenbaar vonden. Ik refereer dan ook nog vaak naar het getoonde filmpje over Watson (vanaf 9.15), een super computer van IBM. Die wordt nu ingezet om door middel van zeer complexe analyses -als super dokter- ziektepatronen en behandelingen te analyseren. Watson is niet foutloos maar maakt veel minder fouten dan traditionele artsen. Hetzelfde type analyse wordt, dichter bij de accountancy, ook in de advocatuur al ingezet om cases te analyseren. Het geeft een mooi overzicht van waar techniek nu al toe in staat is. Voor accountants zullen we ook in zo’n richting gaan bewegen. Wat nou als accountants over die gestandaardiseerde bak met gegevens in XBRL-formaat beschikken in één database? Veel kantoren weten dat ze moeten veranderen, ze weten vaak niet hoe ze dit moeten doen en waar ze moeten starten. DOCCO helpt hen daarbij!

DOCCO IT & Verandermanagement http://www.docco.nlIk daag je uit om te starten met de SBR Kredietrapportage. Zodra je hiermee aan de slag gaat merk je dat de uitgevraagde gegevens vanuit verschillende bronnen afkomstig zullen zijn. Dit vraagt om een inrichting van een werkproces. Waar liggen de gegevens vast, zijn ze op juiste wijze beschikbaar of moet ik ze uit een dossier halen ergens onder in de kast. Hoe krijg ik de gegevens op de juiste plek?

Wij organiseren begin volgend jaar een aantal workshops rondom dit thema, wordt dus vervolgd!

Mark Bisschop

Share This