0318-830376 info@docco.nl

Bron NBA.nl

“Kleinere accountantskantoren geven aan ondersteuning te willen bij automatisering op kantoorniveau. Als eerste stap is vandaag de brochure ‘ICT en het kleine accountantskantoor’ verschenen.
De ICT-ontwikkelingen en ICT-vragen bij kleinere accountantskantoren worden op dit moment in kaart gebracht. Daarbij inventariseert de Commissie MKB in eerste instantie de (minimum) kwaliteitseisen waaraan een kantoor zou moeten voldoen. Denk hierbij aan beheerscontracten, kwaliteitseisen, bewaarplicht, ondertekening e.d. Een eerste stap in de ondersteuning van de kleinere accountantskantoren is de brochure ‘ICT en het kleine accountantskantoor’. Een hulpmiddel dat u in uw kantoorpraktijk kan helpen.”

Check deze handige download/brochure op de website van de NBA. Het benoemd (heel kort) de volgende onderdelen:

  • De interne automatisering
  • De website
  • E-mailverkeer
  • De cloud
  • Klantportaal

Herkenbare uitdagingen en ondersteuning nodig? Neem contact met ons op!

Share This