0318-830376 info@docco.nl

....over Instant Payment, PSD2, RGS, UBL en meer

Door de jaren heen hebben we de mogelijkheid gekregen om techniek voor ons te laten werken. Sommige technieken zijn gewoon aangezet, anderen verplicht gesteld, maar de meeste techniek hebben we zelf aan moeten zetten en geleerd om te gaan gebruiken.

Instant Payment is een voorbeeld van nieuwe techniek die banken op dit moment voor ons hebben aangezet. Voor hen is dit een uitwerking van Europese regelgeving.

Instant Payment schrijft voor dat transacties tot € 15,000,00 binnen de EU in 15 seconden op de tegenrekening moeten staan. Punt. Eindelijk geen zon- en feestdagen of dag-van-de-arbeid voor het betalingsverkeer meer. De Nederlandse uitwerking van deze regelgeving gaat zelfs nog een stapje verder: de transactie moet binnen 5 seconden verwerkt zijn en dit zonder € limiet! Dat betekent dat ook grote bedragen binnen Nederland zeer snel op de tegenrekening staan.

Sta eens even stil bij wat dit kan betekenen voor het betalingsverkeer. Het afrekenen van de tankwagen die komt lossen bij een tankstation gaat net zo snel als jij je brandstof afrekent. (Bijkomend voordeel van Instant Payment: de betaling om 23.55 uur door de klant van de btw-aangifte is dan wel op tijd binnen bij de belastingdienst)

En koppel Instant Payment nu eens aan PSD2, de Europese verplichting voor banken om het voor rekeninghouders mogelijk te maken om transacties beschikbaar te stellen aan derden. Ofwel, de nieuwe vorm van de bankkoppeling voor alle banken. De combinatie van Instant Payment en PSD2 kan ervoor zorgen dat transacties direct in de administratie terecht kunnen komen! Mooie bijkomstigheid: als deze administratieve software PSD2-geschikt is, kan de klant straks ook vanuit de administratie betalen! Handig vanuit een app.

Voor de banken zijn dit uitvloeisels van een verplichtstelling, zoals de aanlevering van publicatiestukken naar de KvK in SBR-formaat voor kantoren is. Of het elektronisch indienen van de aangiften. Kortom, deze technieken staan straks aan en kunnen het proces van verwerking nog meer gaan versnellen.

Op dit moment is er ook techniek beschikbaar waar we zelf voor kunnen kiezen om die aan te zetten om het voor ons te laten werken. Ik hoef denk ik niet meer uit te leggen, dat de bankoppelingen en elektronisch factureren het proces van verwerking kunnen versnellen.

En ja, steeds vaker hebben we in deze processen de klant en zelfs de leveranciers van de klant nodig om efficiënter te kunnen gaan werken. Want de genoemde PSD2 koppeling moet wel door de rekeninghouder aangezet worden.

Net als de UBL-factuur bij de leveranciers van de klant aangezet moet worden.

En de koppeling tussen het rekeningschema en RGS (Referentie Grootboek Schema).

En het inzetten van elektronisch ondertekenen als rechtsgeldige vervanging van de natte handtekening.

Allemaal techniek die voor je kan werken, jou kan helpen in een efficiënter proces en het proces van je klant. Je moet de techniek alleen wel zelf aanzetten.

Wil je meer weten over de voordelen van deze technieken voor jou en je klanten en hoe je deze toepast? We komen het graag eens met je doornemen, specifiek op jouw processen en vertellen je dan ook hoe je je klanten hier in mee kunt krijgen.

Share This