0318-830376 info@docco.nl

Middelgroot deponeert dit jaar voor het tweede jaar via SBR. In 2018 zijn er ruim 6.400 deponeringen gedaan door Middelgroot conform de SBR Assurance methodiek. Ongeveer de helft van Middelgroot heeft gebruik gemaakt van één of meerdere vrijstellingen en deponeert dus nog niet via SBR. Ten tijde van het wetsbesluit was het in eerste instantie de bedoeling om Groot vanaf boekjaar 2019 via XBRL te laten deponeren. Later is de verwachting bijgesteld naar boekjaar 2020. De tijd vordert en voorbereidingen moet worden getroffen. Vanaf wanneer moet Groot nou daadwerkelijk via XBRL deponeren?

Huidige status

De draft RTS is in december goedgekeurd door de Europese Commissie en naar het Europees Parlement gestuurd. Naar verwachting wordt die RTS medio 2019 van kracht. Vanaf januari 2021 zullen beursgenoteerde ondernemingen via ESEF/inline XBRL hun jaarstukken moeten deponeren. Dat is dus boekjaar 2020. Dit betreffen in Nederland ongeveer 200 ondernemingen. In Nederland wordt binnen verschillende gremia al langer gesproken over de impact en de implementatierichting die we nog moeten volgen. Onduidelijkheid bestaat niet alleen bij grote ondernemingen maar ook bij middelgrote die nu nog zijn vrijgesteld. Gaan zij ook via Inline XBRL rapporteren of mogen ze kiezen wat betekent dat ze de huidige SBR Assurance methodiek mogen volgen net als de rest van Middelgroot.

Nog een lange weg te gaan

Rapporteren op basis van Inline XBRL is wezenlijk anders dan XBRL, of beter gezegd SBR zoals wij dit in Nederland noemen. Aan de XBRL-jaarrekening is een html opmaak toegevoegd waardoor deze via een webbrowser te openen is. Je kunt hier voor presentatiedoeleinden mooie dingen mee doen. Middelgroot rapporteert nu op basis van SBR waarin de opties voor opmaak een stuk beperkter zijn. Als wordt gerapporteerd via Inline XBRL dan heeft dit impact op SBR Assurance want dit raakt het proces. Nu spreken we nog over een Consistente Presentatie maar in hoeverre is dat haalbaar als er een eigen opmaak kan worden toegevoegd? Daarnaast deponeren de beursgenoteerde ondernemingen via AFM. Wat is de rol van hen hierin?

Kortom: het is nog niet duidelijk wie via Inline XBRL gaat deponeren, wat de impact is op het SBR Assurance proces en wat de rol van de verschillende partijen in de keten is.

Impact voor accountant

Middelgroot deponeert via SBR (mits niet vrijgesteld) en de accountant werkt conform de SBR Assurance methodiek. In de meeste gevallen is er alleen een publicatiestuk die via SBR is opgesteld. De inrichtingsjaarrekening (het auditobject) is veelal opgesteld zoals voorheen, in Word (ik noem dit oude stijl). De impact op de werkzaamheden voor de accountant zijn hierin minimaal. Voor Groot is dit anders want de inrichtingsjaarrekening wordt door hen 1 op 1 gedeponeerd. Als dit dan het auditobject is dan moet de accountant echt aan de slag met een XBRL-rapportage. Het scenario kan zich hier dus voordoen dat er twee type klanten gaan ontstaan. De ene groep deponeert alleen via SBR en de andere groep stelt een jaarrekening op basis van Inline XBRL op. Wat zijn daarin de werkzaamheden en verantwoordelijkheden van de accountant? Op internationaal niveau wordt hier gelukkig naar gekeken.

We hebben nog ruim 1,5 jaar totdat boekjaar 2020 zich aandient. Dit klinkt ver weg maar de ervaringen uit het verleden plus de onduidelijkheid die er nog heerst maken de deadline in mijn ogen ambitieus. Ik hoop dat op korte termijn de implementatierichting helder is zodat er gesleuteld kan worden aan tooling en processen kunnen worden ingericht. De impact is te groot om niet serieus te gaan testen.

We gaan nog steeds uit van boekjaar 2020, maar in hoeverre dit 100% vast staat durf ik nu niet te zeggen.

Mark Bisschop

DOCCO

Share This