0318-830376 info@docco.nl

Daar lijkt het wel op! Nou ja, niet letterlijk, maar wel figuurlijk, tenminste als je nog AVG-compliant wilt zijn. Afgelopen donderdag heeft het Europees Hof van Justitie de Privacy Shield overeenkomst uit 2016 nietig verklaard. Organisaties in de VS kunnen een certificering krijgen via deze Privacy Shield, waardoor hun beschermingsniveau als voldoende passend wordt beoordeeld volgens Europese normen. Met het nietig verklaren hiervan wordt aangegeven, dat persoonsgegevens die worden uitgewisseld met deze bedrijven onvoldoende beschermd zijn als er alleen wordt gesteund op de Privacy Shield (zonder aanvullende overeenkomsten).

Dit zal bij veel organisaties een diepe zucht veroorzaken. Want de AVG wordt vaak gezien als een administratieve last. Maar in feite speelt hier dezelfde gedachtegang als de landsgrenzen sluiten in tijden van Corona…mensen beschermen. De AVG beschermt in beginsel een ieders grondrecht op privacy. In deze tijd van vergevorderde automatisering en technologie is het niet meer te achterhalen wat er met jouw persoonsgegevens gebeurt, zodra deze de ‘digitale snelweg’ op gaan. De AVG zorgt er voor dat organisaties een zorgplicht hebben om goed om te gaan met deze gegevens.

Helaas wordt het niet altijd zo ervaren. Als ik bij kantoren zit en dit onderwerp zijdelings voorbij komt en ik vraag “heb je de AVG helemaal geregeld?”, dan is het antwoord vaak dat ze er wel aan begonnen zijn, maar het niet helemaal hebben afgemaakt. Ik vind dat een kwalijke zaak. Als professionele organisatie heb je die verantwoordelijkheid richting jouw klanten. Nu de Privacy Shield nietig is verklaard, zou elke organisatie in zijn verwerkingsregister moeten constateren of dit hen ook raakt en of er aanvullende maatregelen nodig zijn. Zie het als een soort van gedwongen periodieke check van alle AVG maatregelen, dan is dat ook weer gebeurd! Bij DOCCO hebben we een aantal collega’s die je hierbij kunnen ondersteunen, zowel remote via videobellen als aan tafel met een kopje koffie (met voldoende afstand). Waar kunnen wij jou mee helpen?

Tina Meeuwisz

Tina Meeuwisz

Adviseur