0318-830376 info@docco.nl

DOCCO IT&VerandermanagementHet waren vier jaar de meest gelezen artikelen in het opstartjaar van adviesbureau DOCCO: geeft uitbesteden van ICT meer of minder zorgen? en negen praktische aandachtspunten bij hosting. De beschouwingen staan momenteel in een heel ander daglicht. Door de snelle opmars van Saas-software, toenemende complexiteit van beveiliging en de privacywetgeving. Het aanbod van hosting leveranciers verandert eveneens. De ‘online werkplek’ is gemeengoed maar inmiddels toe aan de volgende stap. Drie aandachtpunten komen langszij!

De eerste kantoren zónder eigen IT-technische voorzieningen zijn een feit. Geen servers meer op kantoor meer of werkplek op afstand. Alleen nog maar Saas-software en wellicht een intern portaal die de single-sign-on-koppelingen regelt naar de online software. Sinds enige tijd zijn alle onderdelen van het kantoor via Saas-software beschikbaar: zo is de bestandopslag via Microsoft Sharepoint verbeterd en is Visionplanner met Saas-jaarrekeningsoftware gekomen. Legio kantoren hebben echter nog geen Saas-applicatielandschap en/of hebben teveel legacy om deze stap te maken. Welke overwegingen zijn voor hen relevant?

 

  • Stap je binnenkort over naar een Online Werkplek (gehoste applicatie- en serverinfrastructuur)? Probeer een kortlopend contract af te sluiten. Dat geeft je wendbaarheid richting de toekomst. Wellicht is over twee jaar een Saas-applicatielandschap wel de nieuwe standaard en zit jij nog met een duur contract. Nog beter is het natrekken van deze twee aspecten:
    • Ziet je IT-leverancier de snelle opkomst van Saas-software in onze branche? Bereidt hij zich hierop voor door het aanbieden van een hybride-cloud model? Een aanbod voor het beheren van remote (legacy) applicaties in combinatie van (sso) toegang tot online apps?
    • Kun je een contract afsluiten waarbinnen je van aanbiedingsvorm mag wijzigen binnen de afgesproken looptijd? Zo kun je bij toenemende ver-saas-ing van je applicatielandschap onderdelen online brengen en/of tussentijds de online werkplek vervangen door een online intern applicatieportal. Informeer tegen welke condities deze verandering kan plaatsvinden.
  • Informatiebeveiliging is een vak apart. Het weerstaan van alle bedreigingen wordt complexer en vraagt steeds meer van ICT-beheerders. Het huisvesten van een eigen serveromgeving op uw kantoor maakt u wellicht een minder interessant voor hackers, omdat u geen groot doelwit bent. Anderzijds bent u mogelijk kwetsbaarder doordat de beveiliging van uw infrastructuur geen primaire expertise is van het kantoor en ondersteunende betrokkenen. In steeds grotere regelmaat ontvangen we berichten van kantoren die ernstige continuïteitsverstoringen hebben ervaren door een onvoldoende adequate beveiligingsaanpak. Als je daarbij niet beschikt over adequate uitwijk voorzieningen en back-ups dien je bij calamiteiten waarbij herstel onmogelijk is zelfs melding te doen van een datalek (verloren gegevens) bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
  • Welke waarborgen bieden IT-leveranciers dan? Steeds meer aanbieders van een online werkplek laten zich certificeren, door een toenemende vraag van klanten. Dat start vaak met een ISO-27001 certificering. Let erop dat de certificering op de héle beheerketen omvat en niet enkel op de (ingekochte) datacenterdienstverlening. Het aantal aanbieders binnen de accountancybranche die daarnaast over een ISAE3402 Type II verklaring beschikt is zeer minimaal. Beoordeel tenminste welke maatregelen en waarborgen voorhanden zijn. Realiseer je ook dat het (terecht!) stellen van de allerhoogste eisen soms niet evenredig is met de eisen die je zelf stelde aan de serveromgeving op je eigen kantoor. Maar laat een overstap tenminste een vooruitgang in niveau zijn!

 

Advies bij overstap en review aanbiedingen

In DOCCO’s werkpraktijk worden wekelijks kantoren begeleid bij deze vraagstukken. En daarbij schrikken onze adviseurs soms enorm van de kritieke situaties of ontbrekende afspraken en waarborgen! Hoog tijd voor verbetering!
Om kantoren snel en tegen geringe kosten te kunnen voorzien van advies en contractreviews is er een speciale checklist hiervoor ontwikkelt. Neem bij interesse contact op met DOCCO: 0318-0318-830376 / info@docco.nl.

Share This