0318-830376 info@docco.nl

Security Awareness Sessie

Informatiebeveiliging en privacy worden steeds belangrijkere thema’s door intensieve digitalisering. Daarnaast is sinds een aantal jaren de meldplicht datalekken van kracht. Welke digitale bedreigingen komen op mijn kantoor af, wat betekenen ze voor mijn kantoor en hoe beschermen we ons kantoor?

De security awareness sessie bestaat uit een QuickScan (risico taxatie, maatregelen, interviews, steekproeven) en een confronterende voorlichtingspresentatie. Vanuit de praktijk wordt tijdens de presentatie ingezoomd op mogelijke kwetsbaarheden en de rol van de medewerker rond informatiebeveiliging. Een onmisbare sessie voor elk kantoor dat informatiebeveiliging serieus neemt!

Deel 1) Bij de QuickScan wordt onderzoek gedaan naar de maatregelen die van kracht zijn rond informatiebeveiliging. Daarbij wordt er aan de hand van steekproeven/interviews met sleutelfiguren geverifieerd hoe en welke maatregelen in de praktijk functioneren. De analyse is een snelle manier om voorname risico’s in beeld te brengen. Het onderzoek richt zich op de menselijke aspecten (gedrag) en organisatorische aspecten (processen & beleid) van informatiebeveiliging. Technische aspecten worden op hoofdlijnen beschouwd o.b.v. het ‘show & tell’-principe. De uitkomsten worden ondergebracht in een Trello-board in de vorm van een actielijst met verbeterpunten om mee aan de slag te gaan.

Deel 2) Tijdens een interactieve sessie wordt direct aan de slag gegaan met (veelal) de zwakste schakel: de mens. Met de medewerkers wordt toegewerkt naar een groter urgentiebesef en inzicht in eigen handelen. Handreikingen worden gedaan om zorgvuldiger om te springen met bedrijfsgegevens. Aspecten als phishing en social engineering, maar ook de bedrijfscontinuïteit komen aan bod. Een bewustwordingstraining kan 2 uur in beslag nemen. Tijdens de training worden direct de onderzoeksresultaten uit de QuickScan verwerkt.

 

Interesse in de Security Awareness Sessie?

Mirjam

Mirjam

Manager Operations

Neem contact op met Mirjam als je meer wilt weten!

06-81028151
mirjam@docco.nl

Share This