0318-830376 info@docco.nl

Caluwé Veranderscan

Om veranderingen door te voeren binnen een kantoor is het belangrijk om te weten welke drijfveren directie en medewerkers hebben bij veranderingen. Door de directie en medewerkers een Veranderscan te laten ondergaan wordt het duidelijk hoe de deelnemers denken en hoe ze benaderd moeten worden om een verandering succesvol door te voeren. Daarnaast wordt het voor de directie duidelijk hoe ze effectief leiding kunnen geven aan medewerkers rondom veranderingen.  

Eerst worden de veranderdrijfveren van directie en medewerkers getest door middel van een online Veranderscan. Per deelnemer worden de uitkomsten in een kleurenoptelling uitgewerkt. Het zijn de individuele veranderdrijfveren binnen een kantoor. Daarom worden deze uitkomsten gebundeld, zodat het inzichtelijk wordt hoe de organisatie intern functioneert bij veranderingen. Vervolgens worden de collectieve uitkomsten in tweeëneenhalf uur gepresenteerd aan het kantoor. Daarbij wordt er dieper ingegaan wat het betekent als een collega een bepaalde veranderdrijfveer heeft. Hoe ga je hier mee om en hoe benader je de ander? Dit zijn essentiële vragen voor met name de directie om leiding te geven rondom veranderingen. Maar het optimaliseert ook de onderlinge samenwerking van collega’s, doordat ze elkaar beter begrijpen. De presentatie en toelichting geeft handvatten voor praktische sturing en interventies. Hiermee pakt het kantoor door op de nieuwe inzichten die zijn verkregen.

 

Interesse in de Caluwé Veranderscan?

Mirjam

Mirjam

Manager Operations

Neem contact op met Mirjam als je meer wilt weten!

06-81028151
mirjam@docco.nl

Share This