0318-830376 info@docco.nl

moedSBR_sliderOver de komst van SBR wordt al jaren gesproken. Over de moeizaamheid van de invoering bestonden in de 15de eeuw al ideeën. Machiavelli schreef “Men dient te beseffen dat er niets moeilijker is om uit te voeren, noch meer twijfelachtig qua succes, noch meer gevaarlijk te hanteren, dan een nieuwe orde der dingen te initiëren”. Wellicht is het ook zo met SBR. Een prachtige standaard met kansen en bedreigingen, die beide onderbelicht blijven. De aandacht gaat nu hoofdzakelijk uit naar de verplichtstellingen. Daar zijn we al druk genoeg mee toch?

En dan zijn er de ICT-experts, branche- en beroepsorganisaties, softwareleveranciers, uitvragende partijen en menig XBRL-goeroe die stelling nemen inzake het SBR-toekomstperspectief. We moéten vooruit! In hoeverre de stellingnames en hoeveelheid aan bijeenkomsten de gemiddelde accountant daadwerkelijk aanzet tot objectieve beschouwing van SBR om vervolgens tot actie over te gaan valt te bezien. Er zijn nu eenmaal bij verandering altijd mensen (of bedrijven) die voorop lopen, meegaan in de middenmoot of achterop blijven. Een bekende illustratie hiervan is de adoption life cycle. Een leuke activiteit op om vrijdagmiddag de verschillende partijen eens te een plaats te geven binnen dit model volgens uw perceptie. In onze perceptie zijn het vooral ondersteunende partijen die de rol van kartrekker op zich nemen en komen de accountantskantoren zelf wat later in het model naar voren. Je kunt je afvragen of de gemiddelde accountant überhaupt actie moet ondernemen rond SBR?

Écht voorop lopen de partijen die visie hebben en vooruit willen ongeacht de implicaties. Partijen die kansen zien en minder op de bedreigingen letten. Of beter gezegd partijen die meer geloof hebben in de opbrengsten van de kansen dan de kosten bij het manifest worden van de risico’s. Maar evenwel is deze groep klein. We zien immers graag alvorens we geloven.

Ontbrekende noodzaak?

Het paradoxale is echter dat de noodzaak voor efficiency binnen het accountantskantoor niet resulteert in een toenemende blik op de SBR-kansen, zoals hergebruik van data. Als de mogelijkheden voor procesoptimalisatie toenemen door nieuwe toepassing van SBR ontstaat vanzelf een verhoogde urgentie. En wellicht is dit tevens het struikelblok voor menig accountantskantoor dat graag pas instapt als er sprake is van toenemende kostenbesparing (de late majority). Geef ze eens ongelijk.

Urgentie -zoals verplichtstellingen- of financiële prikkels kunnen een stroom op gang brengen, alle voorlichtingsbijeenkomsten ten spijt. De massa komt nu eenmaal ná de early adopters. Om meer beweging te krijgen rond SBR is het efficiënter meer voorlopers te krijgen, in plaats van alle kikkers in de kruiwagen te krijgen. Een toenemende differentiatie van kantoren die (al dan niet) actief aan de slag gaan met de toepassing van SBR kan het resultaat zijn. Vergelijk het met de iPad. Je hebt fanatiekelingen, een grote groep gemiddelde gebruikers en een groep zonder iPad.

Terug naar Machiavelli, die vervolgt: “Want hij die verandering initieert heeft hen die van de oude toestand profiteren tot vijand, terwijl hij slechts lauwe verdedigers vindt in hen die van de nieuwe toestand zouden kunnen profiteren”. Dat vraagt om moed. De moed om te initiëren, te proberen, te ontdekken, te testen. De moed om ervaringen te delen. De moed om anderen te vertellen welke kansen het biedt, ondanks dat u ook zonder kunt. Net als met uw iPad?

Deze blog is ook te vinden op: http://www.xbrlvooraccountants.nl/nieuws/de-moed-om-voorop-te-lopen-met-sbr

 

Share This