0318-830376 info@docco.nl

Cybersecurity is een breed terrein.

Onderzoeksbureau GBNED en DOCCO hebben een programma samengesteld dat toegespitst is op onder andere de volgende onderwerpen:

Veiligheid (web)applicaties; met standaarden en de AVG.

Authenticatie en autorisatie; met digitaal ondertekenen, wachtwoordbeheer en beveiligd berichtenverkeer.

Authenticatie is het proces om de identiteit van een gebruiker of van een systeem te verifiëren (= controleren en vast te stellen). Wettelijke term: authentificatie. Ook wel uitgelegd als: is degene ook degene die hij of zij zegt te zijn.

Autorisatie heeft betrekking op personen die binnen of namens een organisatie bevoegd en/of gemachtigd zijn bepaalde handelingen (of transacties) te verrichten.

In relatie tot authenticatie en autorisatie komen de volgende onderwerpen aan de orde:
– Digitaal ondertekenen en de elektronische handtekening;
– eHerkenning;
– Wachtwoordbeheer en Single Sign-on;
– Multi-factor authenticatie (MFA);

Doelgroep
Financials, accountants-, administratiekantoren, softwareleveranciers en andere geïnteresseerden die geïnformeerd willen worden over de laatste stand van zaken op het gebied van Cybersecurity voor de accountancy.

Ontvangst vanaf 13.00 uur met koffie.

Programma (onder voorbehoud)

13.30 uur
Inleiding door dagvoorzitter Gerard Bottemanne, Onderzoeksbureau GBNED.

13.35 uur
Trends en ontwikkelingen op het gebied van informatiebeveiliging en privacy
Erik Rutkens, is voorzitter Stichting Cyber Security Centrum Noord-Nederland en oprichter/eigenaar van Zerocopter. Met meer dan 20 jaar ervaring in cybersecurity weet Erik als geen ander welke nieuwe bedreigingen zich voordoen en wat organisaties kunnen doen om hun digitale weerbaarheid te vergroten. Hij spreekt en schrijft regelmatig over trends in cybersecurity, nieuwe ontwikkelingen en wet- en regelgeving op het gebied van cybersecurity en the Internet of Things. Erik studeerde bedrijfskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. Met passie en overtuiging maakt Erik ons duidelijk waarom we goede hackers moeten omarmen.

Erik gaat in zijn presentatie in op een aantal belangrijke trends en ontwikkelingen op het gebied van informatiebeveiliging en privacy. Denk aan de snelle verschuiving van criminaliteit van de fysieke naar de digitale wereld en de snelst groeiende vorm van criminaliteit: ransomware. Er gaat hierbij in op actuele voorbeelden. Ook CEO-fraude en phishing komen aan de orde. Vervolgens gaat Erik in op de risico’s IoT. Hij maakt dit concreet met een demo. Software zit in alle dingen en moet goed zijn beveiligd. Iedereen moet een beetje denken als hacker. Hacken is niet moeilijk: met een investering van nog geen €200 kun je je carrière als cyber crimineel kick-starten. Erik laat dit zien met een aantal ‘hands-on’ demo’s. Erik gaat ook in op de risico’s en gevolgen van de trends en ontwikkelingen voor de accountancy.
Hij sluit af met een aantal praktische tips.

14.20 uur
Als accountants- en administratiekantoor grip krijgen op informatiebeveiliging in de praktijk
Reindert Doorn is medeoprichter van DOCCO en leidt digitale transformaties bij accountantskantoren. Hij is daarbij sinds 8 jaar actief in het adviseren van kantoren in privacy- en securityvraagstukken en betrokken bij trainen van meer dan 1.200 kantoren op dit vlak. Als (interim) CISO begeleidt hij sinds kort kantoren bij het ‘in control raken’ door bijvoorbeeld de inzet van security frameworks.

Is het niet bijzonder dat je als kantoor grip probeert te houden op financiële gegevens, continuïteit en hier allerlei planning- en rapportagestructuren voor hebt, maar als het gaat om informatiebeveiliging het vaak aan beheersing ontbreekt?

Reindert neemt je in zijn presentatie mee waarom accountants hier prima toe in staat zijn en deelt de ontbrekende kennis die je als accountants nodig hebt om je kantoor en je klanten te voorzien van een beheersmatige aanpak. Dit resulteert in een betere -holistische- risicobeheersing en vermindert de kans op incidenten. Het is ook dé opstap naar bijvoorbeeld een ISO-certificering als kantoor.

15.00 uur
Pauze met koffie.

15.30 uur
Waarom de brancheorganisaties cybersecurity nu op #1 zetten
Initiatief van de brancheorganisaties inzake cybersecurity.
Door Tony van Oorschot, Informatiemanager SRA.

16.15 uur
Ontwikkelingen rondom eIDAS (digitale identiteit) en de toekomst van digitaal ondertekenen
Veel accountants zijn bekend met de term PKIoverheid en gebruiken vaak ook al één of meerdere PKIoverheid certificaten. Toch bestaat er veel onduidelijkheid over het toepassingsgebied van de verschillende certificaten. Welke zijn geschikt voor authenticatie, welke voor versleuteling en welke voor een elektronische handtekening. En wat is het verschil tussen een persoonlijk organisatie certificaat en een beroepscertificaat? En ondertekent elke ‘burger’ straks ook met een certificaat?

In deze presentatie geeft Tom van Bolhuis, PKIsigning, antwoord op de bovenstaande vragen én gaat hij verder in op de wet- en regelgeving rondom de verschillende niveaus van digitale handtekeningen en welke zekerheid je daarvan mag verwachten. Hij legt je uit waarom er een toenemende vraag is naar (meer) waarborgen en wat dit betekent voor de nabije toekomst.

17.00 uur
Afsluiten en einde bijeenkomst.

Kosten
Het standaard deelnametarief bedraagt 175 euro per persoon.
Leden van Novak betalen het gereduceerde tarief van 160 euro per persoon.
Genoemde tarieven zijn exclusief BTW.

Vroegboektarief
Bij aanmelding uiterlijk 10 september 2021 geldt altijd het vroegboektarief van 150 euro per persoon, exclusief BTW.

Coronabeleid
Bezoekers moeten een coronatoegangsbewijs tonen voor toegang.

Direct inschrijven
Naar inschrijven…   

Organisator

Onderzoeksbureau GBNED en DOCCO