0318-830376 info@docco.nl

organisatiecultuurHoe formuleert u een sterk plan van aanpak of interventieplan rondom een ICT project die veel veranderingen voor uw business met zich meebrengt? Met handige projectmanagementmethodes zoals Prince2?

Net zoals u bij het samenstellen van uw product- en dienstenportefeuille sterk let op de klantvraag en klantbehoefte, is het verstandig uw ICT projecten ook goed af te stemmen op uw ‘interne klant’. Een projectmanagementmethode volstaat voor een goede projectbeheersing, maar geeft geen garanties inzake projectparticipatie en adoptie. Daarnaast is er ook een pluriformiteit: niet elke medewerker denkt en verandert op dezelfde wijze.

Het kan raadzaam zijn in beeld te krijgen wat de dominante oriëntatie is van uw bedrijfscultuur. Ligt de focus op beheersing, resultaat, onderlinge verbondenheid en/of innovatie? En wat zegt dat over de veranderbehoefte? Daarnaast kan ook de individuele wijze van veranderen verschillen om nog maar niet te spreken over de verschillen in gedrag en competenties. Vooruitgang en ontwikkeling begint met zelfkennis, ook op individueel niveau. Gelukkig is er in de branche toenemende aandacht voor emotionele intelligentie en ‘softskills’ van medewerkers! DOCCO draagt hier graag aan bij.

Vooruitgang en ontwikkeling begint met zelfkennis. DOCCO biedt u een Quickscan aan om de veranderoriëntatie in beeld te brengen, maar ook workshops en trainingen rondom teamrollen, cultuur & verandering. Vraag ons naar de mogelijkheden!

Het bewustzijn van een organisatiecultuur en veranderingsvoorkeuren is een eerste stap. Het aanjagen van verandering begint vervolgens bij het creëren van een ‘sence of urgency’. We geven u graag twee leestips die hier op een prikkelende wijze verdere uitleg over geven:

Share This