0318-830376 info@docco.nl

Eindelijk is de SBR verplichting voor middelgroot van toepassing. Een moment waar ik jaren naar heb uitgekeken. Bijna 5 jaar geleden kwam ik voor het eerst in aanraking met SBR Assurance. Enkele pilots en heel veel testen later was de eerste aanlevering via SBR Assurance op 2 februari een feit. Voor mij persoonlijk het hoogtepunt uit mijn 10 jaar SBR.

KPMG Nederland tekent wereldwijd eerste jaarverslag volgens SBR af

Op 2 februari jl. heeft de eerste aanlevering via SBR Assurance plaatsgevonden. Aangezien wij in Nederland het eerste land in de wereld zijn die zowel een SBR Jaarrekening als een SBR Verklaring voorzien van een elektronisch handtekeningbestand, was dit de eerste aanlevering ooit. Na Linking & Signing door de tekenend accountant heeft desbetreffende klant als eerste succesvol gedeponeerd. Een moment waar velen naar hebben uitgekeken en wat er aan zat te komen.

5 jaar actief betrokken bij SBR Assurance

Mijn naam is onlosmakelijk verbonden aan SBR. Op dit moment geniet ik daar best wel van. 2 februari was wel stressen maar het is gelukt! Ik kijk met veel plezier terug aan het moment dat het SBR Assurance proces nog in de ontwerpfase zat. In 2014 is deze uitgerold in Digipoort en in de zomer van dat jaar vond er een eerste pilot plaats waar onder andere ook KPMG, Caseware en Pinkweb bij betrokken waren. In die tijd was ik technisch projectleider om de pilot in goede banen te leiden. Het duurde echter wel even voordat er een gehele keten succesvol was getest. SBR Assurance bleek zoals verwacht complex en vraagt om toepassing van technieken die niet werden toegepast door de deelnemende partijen. Denk hierbij aan Xpath, en XAdes. Al met al heeft de pilot veel opgeleverd, ook Digipoort werd hierdoor beter, daar hebben we nu profijt van want elke Middelgroot kan nu deponeren, hoe uniek zijn we?

In de jaren na 2014 is er veel veranderd in de taxonomie. Afwachten was dan ook hoe de pilot van afgelopen half jaar zou lopen. Door een aantal partijen is hier veel effort in gestoken. Er is veel getest en verbeteringen zijn in de gehele keten doorgevoerd. Het is dan ook mooi dat de inspanningen van deze partijen worden beloond.

DOCCO en SBR Assurance

Gezien de SBR-kennis die aanwezig is bij de adviseurs van DOCCO activiteiten die we vanuit DOCCO organiseren rondom SBR is het niet meer dan logisch dat wij bij de eerste drie aanleveringen voor Middelgroot betrokken waren. Een eerste aanlevering is gewoon spannend. Meekijken en eventueel ondersteunen wordt door de kantoren als prettig ervaren. Sta jij voor je eerste aanlevering Middelgroot, neem dan contact op dan kijken we samen of alles goed gaat.

Kortom: SBR is een feestje maar je moet wel zelf de slingers ophangen!

Succes met je eerste aanlevering!

Mark Bisschop

DOCCO

Share This