0318-830376 info@docco.nl
Een korte beschouwing van de relevante IT-ontwikkelingen voor op de IT-jaaragenda.

Nee. Papier zal nog niet uitgebannen zijn. En ja, softwareontwikkelingen zullen nog niet zo snel gaan als je wenst. Reden om achterover te leunen? Die is er allerminst. Waar 2018 nog in het teken stond van de operationalisering van SBR Assurance en de intrede AVG, biedt 2019 ruimte voor veel kantoren op de (IT)-agenda om door te pakken. Het staat voor adviesbureau DOCCO buiten kijf, dat dit jaar nieuwe ontwikkelingen worden ingezet. Door leveranciers en door kantoren. Hieronder lees je waarom je niet kunt stilzitten.

  • Kantoren zullen IT nóg optimaler willen inzetten door krapte op de arbeidsmarkt. Door het grote tekort aan geschoolde medewerkers, zullen kantoren verder zoeken naar mogelijkheden om de verwerking te optimaliseren door middel van digitalisering, standaardisatie en procesautomatisering. Een alternatief effect is juist de beperkte aandacht voor IT-doorontwikkeling, doordat de bezetting ondermaats is. Omdat de dienstverlening aan klanten voorop staat, kan dan een tegengesteld effect ontstaan. Het is de verwachting dat kantoren wél genoodzaakt worden tot keuzes, omdat de huidige IT-kosten bij kantoren stijgen, maar personeelskosten (nog) niet altijd dalen.

 

  • Er zal een merkbare scheiding gaan ontstaan tussen kantoren die de IT-ontwikkelingen inhoudelijk kunnen en willen bijbenen en -doorgaans kleinere- kantoren die onvoldoende besef en kennis hebben om IT-ontwikkelingen doeltreffend te vertalen naar de kantoorpraktijk. Deze aanname is gebaseerd op een marktbeeld, dat adviesbureau DOCCO heeft op basis van diens 250 klanten, gerelateerd aan het type aanvragen die DOCCO ontvangt voor begeleiding. Voorbeeld: kantoren die aan de basis staan van digitalisering versus aanvragen voor volledig SBR-based procesinrichting en cases rond data-analyse.

 

  • De nieuwe gelanceerde propositie van SBR Nexus biedt kansen voor versnelling in procesverwerking en hergebruik van gestandaardiseerde XBRL-data. Voorbeelden hiervan zijn het openstellen van het platform voor andere partijen (bijv. Funding Circle voor kredietverstrekking). Daarnaast ontstaat de mogelijkheid XBRL- IB-aangiften aan te bieden via de BIV en beogen de grootbanken te volstaan met de SBR-inrichtingsjaarrekening. SBR wordt in dit kader een enabeler, die ondernemers helpt bij snellere verwerking (bijv. ratings). Samen met een gereduceerde verwerkingslast voor de intermediair, kan dit veel potentie hebben.

 

  • Het belang van standaardisatie wordt steeds groter, omdat dit voor doeltreffende data-analyse en interpretatie voor advies onmisbaar is. Natuurlijk ook voor procesefficiency, maar voor de meeste kantoren is de output nu aanleiding voor standaardisatie van de input. De inzet van automatische RGS-codering wordt door nieuwe technologieën als machine learning steeds toegankelijker. Het komend jaar zal blijken,welke toegevoegde waarde gecreëerd wordt door kantoren die er nu mee aan de slag zijn gegaan. Het beoogt een snellere verwerking van data in het verwerkingsproces. Ook de intrede van Instant payments is een ontwikkeling die gaat helpen om tot actuelere data te komen.

 

  • De gestandaardiseerde en sneller beschikbare data nodig uit tot het analyseren en ontlenen van waarde uit data. Bijvoorbeeld voor klantadvisering. Steeds meer kantoren experimenteren met data-analyse en reporting tools. Niet alleen in de controlepraktijk. De populariteit van hulpmiddelen als Microsofts PowerBI (tegen geringe instapbedragen) werkt drempelverlagend voor kantoren om de (on)mogelijkheden ontdekken. Initiatieven als de open-source bibliotheek dragen hier ook hun steentje aan bij. Het vraagt wel om nieuwe vaardigheden binnen de kantoormuren.

 

  • Steeds meer kantoren kiezen ook in de samenstelpraktijk voor gekwalificeerd ondertekenen (infographic). Door de verplichte linking&signing van XBRL-instances in de controlepraktijk raken kantoren hier bekender mee en zijn de hulpmiddelen vaak al in huis voor een kantoorbrede inzet. Door het gekwalificeerd ondertekenen van bijvoorbeeld de definitieve jaarrekening, ontstaat een verzorgd (digitale kwaliteit) en beschermd (niet muteerbaar) digitaal eindproduct. Het is voor veel kantoren de laatste stap op weg naar een papierloos kantoor. Door ondertekening m.b.v. een HSM kan ook vanaf mobiele apparaten de maximale juridische zekerheid meegegeven worden.

 

  • Ook in het softwarelandschap van aanbieders zijn ontwikkelingen te verwachten. Daar zullen kantoren mee geholpen of gevoelsmatig mee geconfronteerd worden. Niet in de laatste plaats door eventuele effecten van vele overnames of bijvoorbeeld productwijzigingen en prijsverhogingen. De bewegingen van de grote softwareaanbieders in de accountancybranche sorteren doorgaans scepsis bij de accountantskantoren. Die kiezen steeds vaker voor de gretigheid en aandacht die de nieuwkomers (nog) laten zien. Ook ingegeven door de voorkeur voor een (webbased) best-of-breed applicatielandschap. De meeste nieuwkomers passen goed in dat plaatje.

 

  • Tot slot zal er blijvende aandacht zijn voor security- en privacy aspecten binnen het kantoor. Het afgelopen jaar heeft tot de nodige bewustwording geleid en veel kantoren hebben eenmalig hun beschermingsniveau verhoogd en de dossiervorming op orde gemaakt. Tot afronding is het echter niet overal gekomen en de AVG is daarnaast geen eenmalig kunstje. De aandacht voor security- en privacyaspecten, zoals de benodigde passende waarborgen bij het inschakelen van derden heeft ook invloed op het aanbod van dienstverleners: een vorm van natuurlijke selectie. Zo zullen veel kleine IT-(infra) aanbieders moeite hebben met het voldoen aan de gestelde (normerings)eisen. Daarbij is het eveneens de verwachting, dat er consolidatieslagen zullen plaatsvinden bij IT-dienstverleners.

De opsomming van relevante onderwerpen voor op de IT-agenda is ongetwijfeld niet volledig. Er wordt bijvoorbeeld ook reikhalzend uitgekeken naar de impact van PSD2, praktische blockchaintoepassingen en vormen van (continuous) datalevel assurance. De ervaring van adviesbureau DOCCO is, dat het vizier bij een klein-tot middelgroot accountantskantoor echter vooral op huidig beschikbare toepassingen gericht is. Daarbij is nog voldoende om te verbeteren. Ook dit jaar! Dream big, set goals en take action is het devies.

 

Meer info?

Heb je behoefte om samen aan de slag te gaan met deze ontwikkelingen? Vind je het van waarde om op de hoogte te blijven van ontwikkelingen en de praktische toepassing ervan voor je kantoor? Laat -net als andere kantoren- een externe adviseur van DOCCO aanschuiven bij je periodieke interne (commissie) ICT-overleg!

Share This