0318-830376 info@docco.nl

Onlangs heeft het Financiële Rapportages Coöperatief een nieuwe bankentaxonomie gepubliceerd. Hierin is een aantal zaken vereenvoudigd die aanlevering van SBR Kredietrapportages nog makkelijker maakt. Dit betekent goed nieuws want vanaf 1 januari aanstaande is aanlevering via SBR aan de banken de norm. Er zijn nog veel misvattingen over wat de banken daadwerkelijk uitvragen. Lever je al publicatiestukken aan via SBR? Dan ben je bijna in staat om SBR Kredietrapportages aan te leveren.

Wat wordt er uitgevraagd?

Voor nu richt ik me specifiek op de micro-entiteiten en kleine rechtspersonen omdat ik deze heb vergeleken met de publicatiestukken. Micro-entiteiten hoeven maar een zeer beperkte balans te deponeren. Bij de banken is dit niet veel anders. Een aantal voorbeelden:

  • Kent de KvK onder de vaste activa alleen ‘Kosten van oprichting en van uitgifte van aandelen’ bij de banken wordt er iets specifieker uitgevraagd, namelijk ‘Immateriële vaste activa’, ‘Materiële vaste activa’,  ‘Vastgoedbeleggingen’, ‘Financiële vaste activa’. Het lijkt dat de banken meer uitvragen maar deze posten zijn als zodanig al aanwezig in de administratie. De manier waarop KvK het uitvraagt levert juist extra werk op.
  • Aanvullend wordt er in de verschillende Kredietrapportages een aantal bancaire gegevens uitgevraagd zoals bankrekeningnummer en de bank waar de rapportage voor bestemd is. Daarnaast bestaat er een aantal bancaire kengetallen die belangrijk zijn zoals de SBI-code.
  • Een publicatiestuk bevat voor deze categorie geen winst-en-verliesrekening. Voor de banken is dit juist wel belangrijk. Hoe groter de onderneming hoe gedetailleerder deze winst-en-verliesrekening moet zijn. Zo zal de kleine rechtspersoon de winst-en-verliesrekening nog moeten specificeren maar volstaat voor een micro-entiteit een beknopte variant zonder toelichting.

Uiteraard biedt de taxonomie de mogelijkheid meer toe te lichten en te specificeren want hoe meer er wordt aangeleverd, hoe beter beeld er ontstaat bij de bank en hoe beter de bank hierop kan anticiperen.

Waarom nog wachten met aanleveren?

Wanneer je reeds publicatiestukken via SBR aanlevert is de aanlevering van SBR Kredietrapportages aan banken nog een kleine stap. Het is goed om tijd te nemen voor aanlevering van de eerste rapportages. De komende maanden is hier tijd voor gezien de drukte straks in de eerste helft van volgend jaar. Om vanaf januari Kredietrapportages aan te kunnen leveren is het noodzakelijk om in de komende maanden deze stap te zetten. Naast aanlevering van de eerste rapportages is het ook belangrijk om tijd te nemen voor de volgende zaken:

  • Informeren van klanten
  • Meenemen en opleiden van medewerkers
  • Embedden van Kredietrapportages in het werkproces

Kortom: hetgeen de banken uitvragen sluit goed aan bij de jaarrekening en administratie. De hoeveelheid van gevraagde gegevens is een stuk minder dan gedacht.

Heb je nog geen Kredietrapportages aangeleverd? Bekijk dan deze aansluitnotitie of neem contact  met me op via mark@docco.nl. Wellicht versturen we dan volgende maand de eerste rapportage samen.

Mark Bisschop

DOCCO

Share This