0318-830376 info@docco.nl

Als vennoot eindverantwoordelijk zijn voor de automatisering is in de hedendaagse accountantspraktijk een behoorlijke uitdaging. De ontwikkelingen en mogelijkheden van software op financieel administratief, HR, audit en analysegebied gaan erg hard. Houdt dat maar eens bij. Laat staan goed implementeren in onze organisatie. Vooral als je organisatie ook nog eens bestaat uit meerdere kantoren met ieder een andere oorsprong en andere softwareapplicaties. Dan heb ik het nog niet eens over de mensen die van de applicaties gebruik maken. Hoe kun je daar nou een eenheid van maken?

Samen kom je verder
Gelukkig wordt deze uitdaging herkend door alle vennoten. Mijn eerste inzicht is toch wel dat ik tot het besef ben gekomen dat het delen van de mogelijkheden, deze bespreken met anderen en hen medeverantwoordelijk maken voor de gevonden oplossingen het implementatie- en acceptatieproces van veranderingen kan bespoedigen.

Actief aan de slag
Om de uitdagingen voor ons kantoor goed het hoofd te bieden en meer gestructureerd aan te pakken zijn er afgelopen zomer werkgroepen geformeerd. Zo gaan we verschillende aandachtsgebieden verder uitwerken. Teveel kapiteins op een schip werkt simpelweg niet en houdt snelheid tegen. Daarom gaat iedereen vanuit zijn kracht werken. Een inzicht die ik je zeker niet wil onthouden. Samen met enkele andere vennoten ga ik aan de slag met ICT en efficiency. De grootste winst behaal je immers door besparing!

Juiste moment
Een berichtje krijgen van Mark Bisschop van DOCCO juist op het moment dat wij druk bezig waren om ons plan van aanpak te formuleren. Moest het zo zijn? Hun kennis was al bekend. Enige jaren terug hadden wij de SBR-scan laten uitvoeren die onder andere door Mark ontwikkeld en vermarkt is.

Daarnaast kende ik de naam DOCCO ook van de SRA-IT Managementkring, waar een aantal heren van DOCCO ook lid van zijn (geweest). Het bericht van Mark kwam op een zeer goed moment. Sparren met een partij die de problematiek van het accountancyvak kent en tevens de technische uitdagingen begrijpt kan onze werkgroep met grote stappen vooruitbrengen.

Prikkelen met vragen en opdrachten
In november 2016 was de eerste bijeenkomst met Reindert Doorn. Op een hele leuke manier gaf hij een doorkijkje naar de ICT-mogelijkheden en uitdagingen voor de accountantspraktijk. Hij wist ons te prikkelen met vragen en opdrachten om na te denken over onze huidige en gewenste automatiseringsomgeving. Een open en interactieve sessie waar wij veel aan hebben gehad.

Belangrijkste inzicht
Eén inzicht is ons tijdens deze sessie het meest duidelijk geworden. Ja, we zijn goede projecten gestart. Alleen ging het mis bij de prioriteitsstellingen en de noodzaak van projecten. We namen niet in afweging welke kantoordoelstellingen werden gerealiseerd. Als we dit wel zouden doen, dan konden wij onze plannen beter onderbouwen om deze succesvol te implementeren en af te ronden!

Volgende stap in 2017
Dit inzicht is dan ook precies het plan voor 2017. Wat zijn onze kantoordoelstellingen? Wat zijn onze ICT-doelstellingen? En welke van onze kantoordoelstellingen worden gerealiseerd met deze ICT doelstellingen? Deze vragen helpen ons om gestructureerd aan de slag te gaan met ons ICT-beleid voor 2017! Dat DOCCO, met hun hart voor accountancy en ICT, daarbij een heel goede sparringpartner is staat voor ons vast.

Dennis Bierman
Omnyacc

Share This